Kenya Players


Sawjani, BM

Bharat Sawjani

Ravindu Shah

Shah, RD

Ravi Shah

Age: 49y 30d

Sheikh, AA

Anil Sheikh

Mohammad Sheikh, Portrait

Sheikh, M

Mohammad Sheikh

Age: 41y 29d

Sheikh, ZUD

Zahoor Sheikh

Age: 68y 106d

Sibtain Kassamali

Sibtain Kassamali

Died 2018

Singh, S

Sukhdeep Singh

Age: 20y 228d

Solanki, S

S Solanki

Tony Suji portrait

Suji, AO

Tony Suji

Age: 45y 234d

Martin Suji

Suji, MA

Martin Suji

Age: 50y 117d