result
Bengaluru, Apr 2 - 5 2002, Duleep Trophy
398 & 141/3
Match drawn
East ZoneSouth Zone
1Parag Das

Sridharan Sriram

middle-order batter

2Devang Gandhi

Mannava Prasad † (c)

3Rashmi Parida

Devisetty Vinay Kumar

4Sanjay Raul (c)

Hemang Badani

5Subhomoy Das

Vijay Bharadwaj

6Rajiv Kumar

Sridharan Sharath

7Zakaria Zuffri †

Kiran Powar

8Laxmi Shukla

allrounder

Hemal Watekar

9Saurasish Lahiri

MR Shrinivas

10Utpal Chatterjee

bowler

Dodda Ganesh

11Mark Ingty

Nekkanti Madhukar