result
Group C, Mumbai, Nov 29 - Dec 2 2016, Ranji Trophy
225 & 340/7d
(target 285)281 & 266
Services won by 18 runs
Player Of The Match
6/78 & 4/67
diwesh-pathania
ServicesChhattisgarh
1Anshul Gupta (c)

Sahil Gupta

2Nakul Verma †

wicketkeeper

Abhimanyu Chauhan (c)

3Ravi Chauhan

Anupam Toppo

4Amit Pachhara

Amandeep Khare

5Shamsher Yadav

Ashutosh Singh

6Rahul Singh

Avnish Dhaliwal

7Vikas Hathwala

Sumit Ruikar

8Vikas Yadav

Manoj Singh †

9Diwesh Pathania

Shivendra Singh

10Raj Bahadur

Kant Singh

11Sachidanand Pandey

Pankaj Kumar Rao