(42/50 ov, target 298)148
Band-R U16 won by 149 runs
Player Of The Match
106 (109) & 5/15
kamran-hotak
Band-e-Amir Region Under-16sAmo Region Under-16s
1Suliman Safi (c)

Akram †

2Matiullah †

Satar Khan

3Kamran Hotak

Hayatullah

4Faisal Khan

Serajuddin

5Shakir

Khalid Khan (c)

6Musawer

Hasibullah

7Aslam Khan

Rahullah

8Mohammad Rasool

Abdul Hadi

9Shahidullah Hasani

Saida Khan

10Sayed Jamludin

Ahmad Khan

11Sabawoon

Gulbadin