result
Elite, Group C, Vadodara, Jan 14 2021, Syed Mushtaq Ali Trophy
(19.4/20 ov, target 142)115
H. Pradesh won by 26 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Himachal Pradesh
2 (5)
P Chopra0 (0)
RI Thakur0 (0)
23 (29)
A Rana0 (0)
P Chopra0 (0)
4 (4)
P Chopra0 (0)
E Sen0 (0)
26 (26)
R Dhawan0 (0)
P Chopra0 (0)
47 (44)
R Dhawan0 (0)
DB Rangi0 (0)
39* (12)
PP Jaswal0 (0)
DB Rangi0 (0)
Gujarat
9 (8)
UM Patel0 (0)
Priyesh Patel0 (0)
13 (10)
DJ Raval0 (0)
Priyesh Patel0 (0)
0 (1)
CJ Gandhi0 (0)
Priyesh Patel0 (0)
5 (9)
CJ Gandhi0 (0)
AR Patel0 (0)
27 (29)
CJ Gandhi0 (0)
RV Patel0 (0)
12 (17)
PP Chawla0 (0)
CJ Gandhi0 (0)
25 (21)
PP Chawla0 (0)
CT Gaja0 (0)
1 (4)
PP Chawla0 (0)
RB Kalaria0 (0)
21 (14)
PP Chawla0 (0)
AR Nagwaswalla0 (0)
2 (5)
HP Patel0 (0)
AR Nagwaswalla0 (0)
Manhattan
Himachal Pradesh
Gujarat
246810121405101520OVERSRUNS PER OVER
Run Rate Graph
Himachal Pradesh
Gujarat
0246810121405101520OVERSRUN RATE
Worm
Himachal Pradesh
Gujarat
0246810121405101520OVERSRUNS