Media Release
Bangladesh squad for the first One-Day International match against Pakistan at M A Aziz Stadium, Chittagong on January 22, 2001
Players:1. *+Khaled Mashud2. Javed Omar3. Al-Sahariar4. Enamul Haque5. Aminul Islam6. Habibul Bashar7. Fahim Muntasir8. Mehrab Hossain9. Manjural Islam10. Mohammed Sharif11. Khaled Mahmud12. Sanwar Hossain13. Tushar Imran14.Tareq Aziz Khan