Dronacharya Stadium
Haryana
11:49, Sat Jan 20, 2018 (UTC +0530)