MCA Ground
1911
IBM end, CIS end
Basket Ball
09:10, Mon Aug 26, 2019 (UTC +0530)