Result - Australia 3-0 (5)

Statistics

Test matches

Overall | Australia | England | Australia | Australia | Year 2019