Result - Australia 3-1 (5)

Statistics

Test matches

Overall | Australia | England | Australia | Australia | Year 2018