Ranji One-Day Trophy, East Zone: Bihar v Tripura at Jamshedpur, Jan 3, 2004
Partnerships - Bihar innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 88 18.3 4.75 S Vig MS Dhoni - 1/88 (18.3)
2nd 14 6.2 2.21 Rajiv Kumar MS Dhoni 1/88 (18.3) 2/102 (24.5)
3rd 15 3.0 5.00 M Goel MS Dhoni 2/102 (24.5) 3/117 (27.5)
4th 32 9.3 3.36 S Panda MS Dhoni 3/117 (27.5) 4/149 (37.2)
5th 7 2.5 2.47 Santosh Lal MS Dhoni 4/149 (37.2) 5/156 (40.1)
6th 33 5.1 6.38 MS Dhoni A Raj 5/156 (40.1) 6/189 (45.2)
7th 10 1.3 6.66 M Diwakar A Raj 6/189 (45.2) 7/199 (46.5)
8th 0 0.3 0.00 A Raj Amarendra Singh 7/199 (46.5) 8/199 (47.2)
9th 9 1.4 5.40 Keshav Kumar Amarendra Singh 8/199 (47.2) 9/208 (48.6)
10th 3* 1.0 3.00 Shahid Khan Amarendra Singh 9/208 (48.6) 9/211 (50.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 1st 88 18.3 4.75 S Vig MS Dhoni - 1/88 (18.3)
2 3rd 52 12.5 4.05 SD Chowdhury CY Sachdev 2/16 (2.6) 3/68 (15.5)
2 6th 45 12.0 3.75 TK Chanda SB Dahad 5/93 (26.4) 6/138 (38.4)
1 6th 33 5.1 6.38 MS Dhoni A Raj 5/156 (40.1) 6/189 (45.2)
1 4th 32 9.3 3.36 S Panda MS Dhoni 3/117 (27.5) 4/149 (37.2)
2 5th 22 9.2 2.35 S Mahesh TK Chanda 4/71 (17.2) 5/93 (26.4)
2 9th 19 6.2 3.00 R Dutta S Shukla 8/150 (41.5) 9/169 (48.1)
1 3rd 15 3.0 5.00 M Goel MS Dhoni 2/102 (24.5) 3/117 (27.5)
1 2nd 14 6.2 2.21 Rajiv Kumar MS Dhoni 1/88 (18.3) 2/102 (24.5)
2 2nd 11 2.2 4.71 AR Kapoor SD Chowdhury 1/5 (0.4) 2/16 (2.6)
1 7th 10 1.3 6.66 M Diwakar A Raj 6/189 (45.2) 7/199 (46.5)
1 9th 9 1.4 5.40 Keshav Kumar Amarendra Singh 8/199 (47.2) 9/208 (48.6)
1 5th 7 2.5 2.47 Santosh Lal MS Dhoni 4/149 (37.2) 5/156 (40.1)
2 8th 6 1.2 4.50 SB Dahad R Dutta 7/144 (40.3) 8/150 (41.5)
2 7th 6 1.5 3.27 S Sharma SB Dahad 6/138 (38.4) 7/144 (40.3)
2 1st 5 0.4 7.50 A Lamba AR Kapoor - 1/5 (0.4)
1 10th 3* 1.0 3.00 Shahid Khan Amarendra Singh 9/208 (48.6) 9/211 (50.0)
2 4th 3 1.3 2.00 CY Sachdev S Mahesh 3/68 (15.5) 4/71 (17.2)
1 8th 0 0.3 0.00 A Raj Amarendra Singh 7/199 (46.5) 8/199 (47.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships