Reliance World Cup, 2nd SF: India v England at Mumbai, Nov 5, 1987
Partnerships - England innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 40 RT Robinson GA Gooch - 1/40
2nd 39 CWJ Athey GA Gooch 1/40 2/79
3rd 117 MW Gatting GA Gooch 2/79 3/196
4th 7 GA Gooch AJ Lamb 3/196 4/203
5th 16 JE Emburey AJ Lamb 4/203 5/219
6th 12 PAJ DeFreitas AJ Lamb 5/219 6/231
7th 23* PR Downton AJ Lamb 6/231 6/254 (50.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 3rd 117 MW Gatting GA Gooch 2/79 3/196
2 2nd 51 K Srikkanth NS Sidhu 1/7 2/58
2 4th 48 CS Pandit M Azharuddin 3/73 4/121
2 5th 47 N Kapil Dev M Azharuddin 4/121 5/168
1 1st 40 RT Robinson GA Gooch - 1/40
1 2nd 39 CWJ Athey GA Gooch 1/40 2/79
2 6th 36 M Azharuddin RJ Shastri 5/168 6/204
1 7th 23* PR Downton AJ Lamb 6/231 6/254 (50.0)
1 5th 16 JE Emburey AJ Lamb 4/203 5/219
2 3rd 15 NS Sidhu M Azharuddin 2/58 3/73
2 8th 13 M Prabhakar RJ Shastri 7/205 8/218
1 6th 12 PAJ DeFreitas AJ Lamb 5/219 6/231
2 1st 7 SM Gavaskar K Srikkanth - 1/7
1 4th 7 GA Gooch AJ Lamb 3/196 4/203
2 9th 1 C Sharma RJ Shastri 8/218 9/219
2 7th 1 KS More RJ Shastri 6/204 7/205
2 10th 0 RJ Shastri Maninder Singh 9/219 10/219
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships