Vivek Yadav      

Full name Vivek Yadav

Born December 14, 1982, Udaipur, Rajasthan

Current age 35 years 278 days