• North Group v Yorkshire at Leeds

   May 27

   Leics 37/2 (4.5/20 ov)

  • v Kent at Canterbury

   May 29-Jun 1, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

  • North Group v Derbyshire at Derby

   Jun 3, 2016 (19:00 local | 18:00 GMT | 14:00 EDT | 13:00 CDT | 11:00 PDT)

  • North Group v Durham at Leicester

   Jun 4, 2016 (17:30 local | 16:30 GMT | 12:30 EDT | 11:30 CDT | 09:30 PDT)

  • North Group v Durham at Leicester

   Jun 5, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

 • North Group v Yorkshire at Leeds

  May 27

  Leics 37/2 (4.5/20 ov)

 • v Kent at Canterbury

  May 29-Jun 1, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

 • North Group v Derbyshire at Derby

  Jun 3, 2016 (19:00 local | 18:00 GMT | 14:00 EDT | 13:00 CDT | 11:00 PDT)

 • North Group v Durham at Leicester

  Jun 4, 2016 (17:30 local | 16:30 GMT | 12:30 EDT | 11:30 CDT | 09:30 PDT)

 • North Group v Durham at Leicester

  Jun 5, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

Players
 • Play 00:48
 • Play 09:23
 • Play 01:22
 • Play 16:19
Players