• South Group v Hampshire at Uxbridge

   May 27

   Middlesex 155/4 (14.5/20 ov)

  • v Hampshire at Northwood

   May 29-Jun 1, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

  • South Group v Gloucs at Northwood

   Jun 2, 2016 (17:30 local | 16:30 GMT | 12:30 EDT | 11:30 CDT | 09:30 PDT)

  • South Group v Hampshire at Radlett

   Jun 7, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

  • South Group v Gloucs at Bristol

   Jun 8, 2016 (14:00 local | 13:00 GMT | 09:00 EDT | 08:00 CDT | 06:00 PDT)

 • South Group v Hampshire at Uxbridge

  May 27

  Middlesex 155/4 (14.5/20 ov)

 • v Hampshire at Northwood

  May 29-Jun 1, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

 • South Group v Gloucs at Northwood

  Jun 2, 2016 (17:30 local | 16:30 GMT | 12:30 EDT | 11:30 CDT | 09:30 PDT)

 • South Group v Hampshire at Radlett

  Jun 7, 2016 (11:00 local | 10:00 GMT | 06:00 EDT | 05:00 CDT | 03:00 PDT)

 • South Group v Gloucs at Bristol

  Jun 8, 2016 (14:00 local | 13:00 GMT | 09:00 EDT | 08:00 CDT | 06:00 PDT)

Players
 • Play 01:46
 • Play 01:47
 • Play 00:50
 • Play 09:23
Players