Essex v England XI at Chelmsford, Jun 30-Jul 3, 2013
England XI won by 228 runs
30 June, 1,2,3 July 2013 (4-day match)
  • Overs 1-50
  • Overs 51-100
1.1

Onions to Mickleburgh, no run

1.2

Onions to Mickleburgh, no run

1.3

Onions to Mickleburgh, no run

1.4

Onions to Mickleburgh, FOUR

1.5

Onions to Mickleburgh, no run

1.6

Onions to Mickleburgh, no run

Essex 8/0   JC Mickleburgh 4* (6b 1x4)
3.1

Onions to Mickleburgh, 1 run

3.3

Onions to Mickleburgh, no run

3.4

Onions to Mickleburgh, 1 run

Essex 11/1   JC Mickleburgh 6* (9b 1x4)
4.1

Finn to Mickleburgh, FOUR

4.2

Finn to Mickleburgh, no run

4.3

Finn to Mickleburgh, no run

4.4

Finn to Mickleburgh, no run

4.5

Finn to Mickleburgh, no run

4.6

Finn to Mickleburgh, no run

Essex 15/1   JC Mickleburgh 10* (15b 2x4)
5.6

Onions to Mickleburgh, no run

Essex 20/1   JC Mickleburgh 10* (16b 2x4)
7.1

Onions to Mickleburgh, 1 run

Essex 25/1   JC Mickleburgh 11* (17b 2x4)
8.1

Finn to Mickleburgh, no run

8.2

Finn to Mickleburgh, no run

8.3

Finn to Mickleburgh, no run

8.4

Finn to Mickleburgh, no run

8.5

Finn to Mickleburgh, no run

8.6

Finn to Mickleburgh, 1 run

Essex 30/1   JC Mickleburgh 12* (23b 2x4)
9.1

Onions to Mickleburgh, no run

9.2

Onions to Mickleburgh, no run

9.3

Onions to Mickleburgh, no run

9.4

Onions to Mickleburgh, 1 run

Essex 31/1   JC Mickleburgh 13* (27b 2x4)
10.1

Finn to Mickleburgh, no run

10.2

Finn to Mickleburgh, FOUR

10.3

Finn to Mickleburgh, FOUR

10.4

Finn to Mickleburgh, no run

10.5

Finn to Mickleburgh, no run

10.6

Finn to Mickleburgh, FOUR

Essex 43/1   JC Mickleburgh 25* (33b 5x4)
12.1

Finn to Mickleburgh, no run

12.2

Finn to Mickleburgh, no run

12.3

Finn to Mickleburgh, no run

12.4

Finn to Mickleburgh, no run

12.5

Finn to Mickleburgh, no run

12.6

Finn to Mickleburgh, no run

Essex 53/1   JC Mickleburgh 25* (39b 5x4)
14.1

Finn to Mickleburgh, FOUR

14.2

Finn to Mickleburgh, no run

14.3

Finn to Mickleburgh, 1 run

Essex 64/1   JC Mickleburgh 30* (42b 6x4)
16.1

Finn to Mickleburgh, no run

16.2

Finn to Mickleburgh, no run

16.3

Finn to Mickleburgh, no run

16.4

Finn to Mickleburgh, no run

16.5

Finn to Mickleburgh, 2 runs

16.6

Finn to Mickleburgh, no run

Essex 71/2   JC Mickleburgh 32* (48b 6x4)
18.1

Onions to Mickleburgh, no run

18.2

Onions to Mickleburgh, no run

18.3

Onions to Mickleburgh, 2 runs

18.4

Onions to Mickleburgh, no run

18.5

Onions to Mickleburgh, no run

18.6

Onions to Mickleburgh, no run

Essex 73/2   JC Mickleburgh 34* (54b 6x4)
19.4

Bresnan to Mickleburgh, no run

19.5

Bresnan to Mickleburgh, no run

19.6

Bresnan to Mickleburgh, no run

Essex 76/2   JC Mickleburgh 34* (57b 6x4)
20.5

Onions to Mickleburgh, no run

20.6

Onions to Mickleburgh, 1 run

Essex 78/2   JC Mickleburgh 35* (59b 6x4)
21.1

Bresnan to Mickleburgh, no run

21.2

Bresnan to Mickleburgh, FOUR

21.3

Bresnan to Mickleburgh, no run

21.4

Bresnan to Mickleburgh, no run

21.5

Bresnan to Mickleburgh, 1 run

Essex 83/2   JC Mickleburgh 40* (64b 7x4)
22.1

Root to Mickleburgh, no run

22.2

Root to Mickleburgh, 1 run

Essex 84/2   JC Mickleburgh 41* (66b 7x4)
23.1

Bresnan to Mickleburgh, no run

23.2

Bresnan to Mickleburgh, no run

23.3

Bresnan to Mickleburgh, no run

23.4

Bresnan to Mickleburgh, no run

23.5

Bresnan to Mickleburgh, no run

23.6

Bresnan to Mickleburgh, no run

Essex 84/3   JC Mickleburgh 41* (72b 7x4)
24.3

Root to Mickleburgh, 3 runs

Essex 88/3   JC Mickleburgh 44* (73b 7x4)
25.1

Onions to Mickleburgh, no run

25.2

Onions to Mickleburgh, no run

25.3

Onions to Mickleburgh, no run

25.4

Onions to Mickleburgh, 2 runs

25.5

Onions to Mickleburgh, no run

25.6

Onions to Mickleburgh, 1 run

Essex 91/3   JC Mickleburgh 47* (79b 7x4)
26.1

Root to Mickleburgh, 1 run

Essex 92/3   JC Mickleburgh 48* (80b 7x4)
27.1

Onions to Mickleburgh, no run

27.2

Onions to Mickleburgh, no run

27.3

Onions to Mickleburgh, no run

27.4

Onions to Mickleburgh, no run

27.5

Onions to Mickleburgh, FOUR

27.6

Onions to Mickleburgh, no run

Essex 96/3   JC Mickleburgh 52* (86b 8x4)
29.1

Onions to Mickleburgh, no run

29.2

Onions to Mickleburgh, 3 runs

Essex 105/3   JC Mickleburgh 55* (88b 8x4)
30.1

Root to Mickleburgh, 2 runs

30.2

Root to Mickleburgh, no run

30.3

Root to Mickleburgh, 1 run

Essex 108/3   JC Mickleburgh 58* (91b 8x4)
31.1

Onions to Mickleburgh, no run

31.2

Onions to Mickleburgh, no run

31.3

Onions to Mickleburgh, no run

31.4

Onions to Mickleburgh, no run

31.5

Onions to Mickleburgh, no run

31.6

Onions to Mickleburgh, no run

Essex 112/3   JC Mickleburgh 58* (97b 8x4)
32.4

Root to Mickleburgh, FOUR

32.5

Root to Mickleburgh, 1 run

Essex 118/3   JC Mickleburgh 63* (99b 9x4)
33.1

Onions to Mickleburgh, no run

33.2

Onions to Mickleburgh, no run

33.3

Onions to Mickleburgh, no run

33.4

Onions to Mickleburgh, no run

33.5

Onions to Mickleburgh, 2 runs

33.6

Onions to Mickleburgh, no run

Essex 120/3   JC Mickleburgh 65* (105b 9x4)
34.4

Pietersen to Mickleburgh, no run

34.5

Pietersen to Mickleburgh, no run

34.6

Pietersen to Mickleburgh, no run

Essex 121/3   JC Mickleburgh 65* (108b 9x4)
36.1

Pietersen to Mickleburgh, no run

36.2

Pietersen to Mickleburgh, no run

36.3

Pietersen to Mickleburgh, no run

36.4

Pietersen to Mickleburgh, 1 run

Essex 122/4   JC Mickleburgh 66* (112b 9x4)
37.1

Finn to Mickleburgh, no run

37.2

Finn to Mickleburgh, 1 run

Essex 123/4   JC Mickleburgh 67* (114b 9x4)
38.1

Pietersen to Mickleburgh, no run

38.2

Pietersen to Mickleburgh, 1 run

Essex 128/4   JC Mickleburgh 68* (116b 9x4)
39.3

Finn to Mickleburgh, no run

39.4

Finn to Mickleburgh, no run

39.5

Finn to Mickleburgh, no run

39.6

Finn to Mickleburgh, 1 run

Essex 131/4   JC Mickleburgh 69* (120b 9x4)
40.1

Pietersen to Mickleburgh, FOUR

40.2

Pietersen to Mickleburgh, FOUR

40.3

Pietersen to Mickleburgh, FOUR

40.4

Pietersen to Mickleburgh, 1 run

Essex 144/4   JC Mickleburgh 82* (124b 12x4)
41.1

Finn to Mickleburgh, no run

41.2

Finn to Mickleburgh, no run

41.3

Finn to Mickleburgh, no run

41.4

Finn to Mickleburgh, no run

41.5

Finn to Mickleburgh, no run

41.6

Finn to Mickleburgh, no run

Essex 144/4   JC Mickleburgh 82* (130b 12x4)
43.1

Finn to Mickleburgh, no run

43.2

Finn to Mickleburgh, 1 run

43.4

Finn to Mickleburgh, no run

43.5

Finn to Mickleburgh, FOUR

43.6

Finn to Mickleburgh, 2 runs

Essex 156/4   JC Mickleburgh 89* (135b 13x4)
45.1

Bresnan to Mickleburgh, no run

45.2

Bresnan to Mickleburgh, no run

45.3

Bresnan to Mickleburgh, no run

45.4

Bresnan to Mickleburgh, no run

45.5

Bresnan to Mickleburgh, no run

45.6

Bresnan to Mickleburgh, 1 run

Essex 157/4   JC Mickleburgh 90* (141b 13x4)
46.1

Root to Mickleburgh, no run

46.2

Root to Mickleburgh, no run

46.3

Root to Mickleburgh, no run

46.4

Root to Mickleburgh, no run

46.5

Root to Mickleburgh, OUT

JC Mickleburgh c Bell b Root 90 (176m 146b 13x4 0x6) SR: 61.64

Essex 157/5   JC Mickleburgh 90 (146b 13x4)
  • Overs 1-50
  • Overs 51-100
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships