Trans Namib Ground
06:58, Mon Aug 15, 2022 (UTC +0200)