result
1st unofficial Test, Beckenham, Jul 4 - 7 2018, West Indies A tour of England
133 & 609/6d
(76 ov, target 360)383 & 245/7
Match drawn
Partnerships
First innings
Team Image
India A
0 (1)
MA Agarwal0 (0)
PP Shaw0 (1)
3 (4)
MA Agarwal0 (0)
R Samarth2 (5)
0 (2)
MA Agarwal0 (1)
KK Nair0 (1)
42 (75)
KK Nair20 (42)
GH Vihari12 (33)
60 (121)
GH Vihari24 (61)
V Shankar34 (60)
3 (22)
GH Vihari1 (13)
KS Bharat2 (9)
0 (4)
J Yadav0 (0)
KS Bharat0 (4)
1 (1)
S Nadeem0 (0)
J Yadav0 (2)
10 (17)
S Nadeem0 (0)
NA Saini4 (8)
14 (13)
S Nadeem0 (1)
AS Rajpoot0 (0)
Team Image
West Indies A
4 (6)
JD Campbell2 (8)
C Hemraj0 (0)
24 (33)
J Blackwood18 (21)
C Hemraj6 (12)
54 (103)
SSJ Brooks16 (52)
C Hemraj36 (51)
152 (226)
SSJ Brooks75 (125)
SW Ambris67 (101)
35 (40)
DC Thomas10 (24)
SW Ambris21 (16)
72 (89)
SW Ambris40 (48)
RA Reifer30 (41)
0 (1)
RA Reifer0 (0)
RRS Cornwall0 (1)
6 (26)
JA Warrican3 (11)
RA Reifer3 (15)
25 (53)
RA Reifer14 (22)
SH Lewis10 (31)
11 (38)
RA Reifer5 (21)
CK Holder5 (17)
Second innings
Team Image
India A
181 (166)
MA Agarwal68 (82)
PP Shaw107 (84)
158 (165)
R Samarth53 (80)
PP Shaw81 (85)
166 (238)
KK Nair64 (116)
R Samarth84 (122)
16 (25)
KK Nair4 (7)
GH Vihari10 (18)
43 (55)
KK Nair24 (28)
V Shankar13 (27)
2 (4)
KK Nair1 (3)
KS Bharat1 (1)
43* (32)
J Yadav10 (8)
KS Bharat32 (24)
Team Image
West Indies A
0 (7)
JD Campbell0 (6)
C Hemraj0 (1)
28 (61)
SSJ Brooks9 (31)
JD Campbell0 (0)
49 (71)
JD Campbell0 (0)
J Blackwood24 (39)
60 (79)
SW Ambris14 (23)
J Blackwood37 (56)
45 (76)
DC Thomas22 (38)
SW Ambris22 (38)
0 (5)
DC Thomas0 (1)
RA Reifer0 (4)
48 (112)
RA Reifer6 (52)
RRS Cornwall40 (60)
9* (31)
JA Warrican4 (13)
RA Reifer5 (18)