Points Table

Australia 8 7 1 0 0 14 +0.920 1791/365.1 1554/390.0
Pakistan 8 4 4 0 0 8 +0.070 1748/389.0 1711/386.5
India 8 1 7 0 0 2 -0.972 1593/398.0 1867/375.2
AUS 8 7 1 0 0 14 +0.920
PAK 8 4 4 0 0 8 +0.070
INDIA 8 1 7 0 0 2 -0.972

Points by match:

9 Jan 2000 Pakistan 2 Australia 0 Table | Match
10 Jan 2000 Pakistan 2 India 0 Table | Match
12 Jan 2000 Australia 2 India 0 Table | Match
14 Jan 2000 Australia 2 India 0 Table | Match
16 Jan 2000 Australia 2 Pakistan 0 Table | Match
19 Jan 2000 Australia 2 Pakistan 0 Table | Match
21 Jan 2000 Pakistan 2 India 0 Table | Match
23 Jan 2000 Australia 2 Pakistan 0 Table | Match
25 Jan 2000 India 2 Pakistan 0 Table | Match
26 Jan 2000 Australia 2 India 0 Table | Match
28 Jan 2000 Pakistan 2 India 0 Table | Match
30 Jan 2000 Australia 2 India 0 Table | Match