मैच (9)
ज़िम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज़ (1)
बीबीएल (1)
आईएलटी20 (2)
बीपीएल 2023 (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (1)
सुपर स्मैश (1)
एसए20 (1)
Sun, 04 Dec
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

307/7
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

(40.3/50 ov, T:308) 165

इंग्लैंड महिला की 142 रन से जीत

Tue, 06 Dec
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

260
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

(31.3/50 ov, T:261) 118

इंग्लैंड महिला की 142 रन से जीत

Fri, 09 Dec
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

256
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

(37.3/50 ov, T:257) 105

इंग्लैंड महिला की 151 रन से जीत

Sun, 11 Dec
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

105/7
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

(12.4/20 ov, T:106) 106/2

इंग्लैंड महिला की 8 विकेट से जीत, 44 गेंद बाकी

Wed, 14 Dec
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

141/6
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

(20 ov, T:142) 125/8

इंग्लैंड महिला की 16 रन से जीत

Sat, 17 Dec
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

157/6
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

(20 ov, T:158) 140/8

इंग्लैंड महिला की 17 रन से जीत

Sun, 18 Dec
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

131/8
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

(16/20 ov, T:132) 82

इंग्लैंड महिला की 49 रन से जीत

Thu, 22 Dec
वेस्टइंडीज़ महिला Flag

वेस्टइंडीज़ महिला

43
इंग्लैंड महिला Flag

इंग्लैंड महिला

(5.3/20 ov, T:44) 44/2

इंग्लैंड महिला की 8 विकेट से जीत, 87 गेंद बाकी