result
Group B, Chennai, Nov 17 - 20 2012, Ranji Trophy
276 & 149
(46.5 ov, target 193)233 & 88
Tamil Nadu won by 104 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Tamil Nadu
2 (8)
M Vijay0 (0)
A Mukund0 (0)
6 (15)
A Mukund0 (0)
B Aparajith0 (0)
0 (11)
S Badrinath0 (0)
B Aparajith0 (0)
54 (112)
KD Karthik0 (0)
B Aparajith0 (0)
25 (35)
R Prasanna0 (0)
KD Karthik0 (0)
110 (190)
R Prasanna0 (0)
VY Mahesh0 (0)
23 (69)
VY Mahesh0 (0)
M Rangarajan0 (0)
14 (41)
L Balaji0 (0)
M Rangarajan0 (0)
20 (26)
J Kaushik0 (0)
M Rangarajan0 (0)
22 (41)
R Aushik Srinivas0 (0)
M Rangarajan0 (0)
Team Image
Maharashtra
15 (42)
HH Khadiwale0 (0)
CG Khurana0 (0)
9 (23)
HH Khadiwale0 (0)
SD Atitkar0 (0)
14 (21)
NS Paradkar0 (0)
SD Atitkar0 (0)
3 (8)
SD Atitkar0 (0)
AR Bawne0 (0)
53 (82)
KM Jadhav0 (0)
SD Atitkar0 (0)
15 (47)
RH Motwani0 (0)
KM Jadhav0 (0)
98 (195)
RH Motwani0 (0)
SS Mundhe0 (0)
20 (15)
SS Mundhe0 (0)
AA Darekar0 (0)
3 (20)
AA Darekar0 (0)
SS Bachhav0 (0)
3 (6)
SM Fallah0 (0)
AA Darekar0 (0)
Second innings
Team Image
Tamil Nadu
1 (9)
M Vijay0 (0)
A Mukund0 (0)
41 (78)
M Vijay0 (0)
B Aparajith0 (0)
14 (23)
S Badrinath0 (0)
B Aparajith0 (0)
21 (18)
KD Karthik0 (0)
B Aparajith0 (0)
27 (67)
R Prasanna0 (0)
KD Karthik0 (0)
18 (31)
R Prasanna0 (0)
VY Mahesh0 (0)
4 (20)
R Prasanna0 (0)
M Rangarajan0 (0)
2 (8)
L Balaji0 (0)
M Rangarajan0 (0)
11 (28)
J Kaushik0 (0)
M Rangarajan0 (0)
10 (13)
R Aushik Srinivas0 (0)
M Rangarajan0 (0)
Team Image
Maharashtra
5 (6)
HH Khadiwale0 (0)
SS Bachhav0 (0)
4 (10)
HH Khadiwale0 (0)
CG Khurana0 (0)
29 (84)
HH Khadiwale0 (0)
SD Atitkar0 (0)
0 (5)
NS Paradkar0 (0)
SD Atitkar0 (0)
7 (6)
NS Paradkar0 (0)
AR Bawne0 (0)
0 (5)
KM Jadhav0 (0)
AR Bawne0 (0)
28 (89)
RH Motwani0 (0)
AR Bawne0 (0)
0 (5)
SS Mundhe0 (0)
AR Bawne0 (0)
8 (49)
AR Bawne0 (0)
AA Darekar0 (0)
7 (22)
SM Fallah0 (0)
AR Bawne0 (0)