Thu, 01 Nov
Maharashtra Flag

Maharashtra

343
Vidarbha Flag

Vidarbha

(f/o) 120 & 501/8

Match drawn

Jharkhand Flag

Jharkhand

344 & 230/4d
Assam Flag

Assam

(T:277) 298 & 140/2

Match drawn

Baroda Flag

Baroda

290 & 179
Gujarat Flag

Gujarat

(T:168) 302 & 168/1

Gujarat won by 9 wickets

Goa Flag

Goa

152 & 165
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

564/4d

UP won by an innings and 247 runs

Bihar Flag

Bihar

60 & 169
Uttarakhand Flag

Uttarakhand

(T:3) 227 & 4/0

Uttarakhand won by 10 wickets

Mizoram Flag

Mizoram

106 & 91
Nagaland Flag

Nagaland

530/8d

Nagaland won by an innings and 333 runs

Sikkim Flag

Sikkim

372
Manipur Flag

Manipur

(f/o) 79 & 266

Sikkim won by an innings and 27 runs

Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

166 & 131
Meghalaya Flag

Meghalaya

(T:157) 141 & 157/3

Meghalaya won by 7 wickets

Tripura Flag

Tripura

360 & 232/2d
Services Flag

Services

(T:355) 238 & 164/6

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

379 & 219/4d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:395) 204 & 319

Rajasthan won by 75 runs

Mon, 12 Nov
Puducherry Flag

Puducherry

389 & 129/7
Meghalaya Flag

Meghalaya

326

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

510/9d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(f/o) 335 & 240/3

Match drawn

Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

220 & 331
Mizoram Flag

Mizoram

(T:410) 142 & 244/2

Match drawn

Andhra Flag

Andhra

254 & 115
Kerala Flag

Kerala

(T:42) 328 & 43/1

Kerala won by 9 wickets

Services Flag

Services

228 & 264
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:357) 136 & 357/5

Rajasthan won by 5 wickets

Haryana Flag

Haryana

81 & 72
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:11) 143 & 12/1

Jharkhand won by 9 wickets

Vidarbha Flag

Vidarbha

307 & 228
Karnataka Flag

Karnataka

(T:158) 378 & 76/6

Match drawn

Odisha Flag

Odisha

256 & 221
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:41) 437 & 44/0

UP won by 10 wickets

Assam Flag

Assam

327 & 239/6d
Tripura Flag

Tripura

(T:428) 139 & 216

Assam won by 211 runs

Railways Flag

Railways

200 & 331
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:184) 348 & 186/7

Saurashtra won by 3 wickets

Nagaland Flag

Nagaland

179 & 273
Sikkim Flag

Sikkim

(T:79) 374 & 81/1

Sikkim won by 9 wickets

Baroda Flag

Baroda

322 & 410/5d
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:465) 268 & 217/2

Match drawn

Manipur Flag

Manipur

137 & 185
Uttarakhand Flag

Uttarakhand

(T:95) 228 & 99/2

Uttarakhand won by 8 wickets

Delhi Flag

Delhi

317 & 281/4d
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:376) 223 & 266/5

Match drawn

Tue, 20 Nov
Tripura Flag

Tripura

124 & 358
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:41) 442 & 43/2

J + K won by 8 wickets

Haryana Flag

Haryana

276 & 185
Goa Flag

Goa

(T:285) 177 & 141

Haryana won by 143 runs

Rajasthan Flag

Rajasthan

100 & 379
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:328) 152 & 235

Rajasthan won by 92 runs

Karnataka Flag

Karnataka

400 & 170/5d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:366) 205 & 173/4

Match drawn

Assam Flag

Assam

121 & 132
Odisha Flag

Odisha

(T:14) 240 & 16/1

Odisha won by 9 wickets

Gujarat Flag

Gujarat

324 & 329/4d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:305) 349 & 94/5

Match drawn

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

300 & 219/5d
Railways Flag

Railways

(T:190) 330 & 70/1

Match drawn

Meghalaya Flag

Meghalaya

(T:89) 389 & 91/4
Nagaland Flag

Nagaland

(f/o) 106 & 371

Meghalaya won by 6 wickets

Mizoram Flag

Mizoram

219 & 116
Manipur Flag

Manipur

(T:17) 319 & 19/2

Manipur won by 8 wickets

Bengal Flag

Bengal

147 & 184
Kerala Flag

Kerala

(T:41) 291 & 44/1

Kerala won by 9 wickets

Uttarakhand Flag

Uttarakhand

582/9d
Sikkim Flag

Sikkim

(f/o) 264 & 140

Uttarakhand won by an innings and 178 runs

Punjab Flag

Punjab

293 & 265/9d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:244) 315 & 67/1

Match drawn

Wed, 28 Nov
Bihar Flag

Bihar

288 & 296/7d
Sikkim Flag

Sikkim

(T:504) 81 & 108

BIHAR won by 395 runs

Manipur Flag

Manipur

211 & 172
Meghalaya Flag

Meghalaya

(T:58) 326 & 58/1

Meghalaya won by 9 wickets

Delhi Flag

Delhi

107 & 179
Punjab Flag

Punjab

(T:5) 282 & 8/0

Punjab won by 10 wickets

Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

105 & 292
Uttarakhand Flag

Uttarakhand

470/4d

Uttarakhand won by an innings and 73 runs

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

263 & 141
Bengal Flag

Bengal

(T:216) 189 & 216/9

Bengal won by 1 wicket

Mizoram Flag

Mizoram

92 & 45
Puducherry Flag

Puducherry

375/8d

Puducherry won by an innings and 238 runs

Kerala Flag

Kerala

63 & 455
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:191) 328 & 194/5

M. Pradesh won by 5 wickets

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

351 & 97
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:97) 352 & 97/0

Hyderabad won by 10 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

95 & 261
Services Flag

Services

(T:105) 252 & 107/5

Services won by 5 wickets

Assam Flag

Assam

310
Haryana Flag

Haryana

(f/o) 97 & 178

Assam won by an innings and 35 runs

Goa Flag

Goa

364 & 131
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:106) 390 & 108/3

Jharkhand won by 7 wickets

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

232 & 143
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:44) 332/6d & 46/0

Vidarbha won by 10 wickets

Rajasthan Flag

Rajasthan

311 & 232
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:330) 214 & 116/2

Match drawn

Maharashtra Flag

Maharashtra

113 & 256
Karnataka Flag

Karnataka

(T:184) 186 & 184/3

Karnataka won by 7 wickets

Tripura Flag

Tripura

122 & 304
Odisha Flag

Odisha

(T:215) 212 & 217/5

Odisha won by 5 wickets

Mumbai Flag

Mumbai

297 & 187
Gujarat Flag

Gujarat

(T:204) 281 & 206/1

Gujarat won by 9 wickets

Thu, 06 Dec
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

390
Punjab Flag

Punjab

(f/o) 84 & 199

H. Pradesh won by an innings and 107 runs

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

290 & 111
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:214) 188 & 218/4

UP won by 6 wickets

Haryana Flag

Haryana

292 & 119
Tripura Flag

Tripura

(T:162) 250 & 106

Haryana won by 55 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

316 & 79
Karnataka Flag

Karnataka

(T:179) 217 & 91

Saurashtra won by 87 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

172 & 288
Odisha Flag

Odisha

(T:260) 201 & 257

Jharkhand won by 2 runs

Assam Flag

Assam

108 & 174
Rajasthan Flag

Rajasthan

325

Rajasthan won by an innings and 43 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

352 & 254
Mumbai Flag

Mumbai

(T:334) 273 & 135/5

Match drawn

Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

84 & 135
Bihar Flag

Bihar

536/5d

BIHAR won by an innings and 317 runs

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

129 & 283
Baroda Flag

Baroda

(T:28) 385 & 31/1

Baroda won by 9 wickets

Nagaland Flag

Nagaland

126 & 334
Manipur Flag

Manipur

(T:125) 336 & 128/3

Manipur won by 7 wickets

Meghalaya Flag

Meghalaya

311 & 230
Uttarakhand Flag

Uttarakhand

(T:51) 491/4d & 53/2

Uttarakhand won by 8 wickets

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

268 & 252/7d
Kerala Flag

Kerala

(T:369) 152 & 217

Tamil Nadu won by 151 runs

Puducherry Flag

Puducherry

647/8d
Sikkim Flag

Sikkim

(f/o) 247 & 241

Puducherry won by an innings and 159 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

124 & 185
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

562/4d

M. Pradesh won by an innings and 253 runs

Fri, 14 Dec
Rajasthan Flag

Rajasthan

135 & 148
Odisha Flag

Odisha

(T:173) 111 & 137

Rajasthan won by 35 runs

Gujarat Flag

Gujarat

216 & 345
Karnataka Flag

Karnataka

(T:173) 389 & 107/4

Match drawn

Tripura Flag

Tripura

(T:8) 358 & 9/0
Goa Flag

Goa

(f/o) 192 & 173

Tripura won by 10 wickets

Meghalaya Flag

Meghalaya

125 & 46
Bihar Flag

Bihar

242

BIHAR won by an innings and 71 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:117) 398 & 120/5
Maharashtra Flag

Maharashtra

(f/o) 247 & 267

Saurashtra won by 5 wickets

Kerala Flag

Kerala

320
Delhi Flag

Delhi

(f/o) 139 & 154

Kerala won by an innings and 27 runs

Sikkim Flag

Sikkim

332 & 170
Mizoram Flag

Mizoram

(T:342) 161 & 236

Sikkim won by 105 runs

Puducherry Flag

Puducherry

136 & 351
Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

(T:406) 82 & 71

Puducherry won by 334 runs

Andhra Flag

Andhra

173 & 284
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

460

H. Pradesh won by an innings and 3 runs

Assam Flag

Assam

211 & 256
Services Flag

Services

(T:72) 396 & 75/0

Services won by 10 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

161 & 205
Haryana Flag

Haryana

(T:222) 145 & 91

J + K won by 130 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

354 & 213/5d
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:325) 243 & 174/1

Match drawn

Vidarbha Flag

Vidarbha

331 & 147
Railways Flag

Railways

(T:243) 236 & 124

Vidarbha won by 118 runs

Thu, 20 Dec
Mizoram Flag

Mizoram

86 & 100
Meghalaya Flag

Meghalaya

510

Meghalaya won by an innings and 324 runs

Sat, 22 Dec
Bengal Flag

Bengal

300 & 223/7d
Andhra Flag

Andhra

(T:203) 321 & 170/7

Match drawn

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

317 & 323/3d
Punjab Flag

Punjab

(T:338) 303 & 324/8

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

227 & 345
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:110) 463 & 111/1

H. Pradesh won by 9 wickets

Jharkhand Flag

Jharkhand

193 & 343
Services Flag

Services

(T:270) 267 & 188

Jharkhand won by 81 runs

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

127 & 391
Odisha Flag

Odisha

(T:196) 323 & 197/2

Odisha won by 8 wickets

Karnataka Flag

Karnataka

214 & 290/2d
Railways Flag

Railways

(T:362) 143 & 185

Karnataka won by 176 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

552/7d
Tripura Flag

Tripura

(f/o) 108 & 60

UP won by an innings and 384 runs

Mumbai Flag

Mumbai

394 & 238/8d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:285) 348 & 266/7

Match drawn

Bihar Flag

Bihar

150 & 505/8d
Nagaland Flag

Nagaland

(T:447) 209 & 173

BIHAR won by 273 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

239 & 397/9d
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:175) 462 & 91/6

Match drawn

Manipur Flag

Manipur

85 & 253
Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

(T:273) 66 & 160

Manipur won by 112 runs

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

132 & 157
Delhi Flag

Delhi

(T:29) 261 & 31/1

Delhi won by 9 wickets

Sun, 30 Dec
Assam Flag

Assam

128 & 245
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:230) 144 & 231/6

J + K won by 4 wickets

Haryana Flag

Haryana

110 & 129
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:107) 133 & 110/4

UP won by 6 wickets

Vidarbha Flag

Vidarbha

511
Mumbai Flag

Mumbai

(f/o) 252 & 114

Vidarbha won by an innings and 145 runs

Karnataka Flag

Karnataka

418 & 219/7d
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:355) 283 & 156

Karnataka won by 198 runs

Goa Flag

Goa

244 & 295
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:27) 513/8d & 27/0

Rajasthan won by 10 wickets

Maharashtra Flag

Maharashtra

230 & 185
Gujarat Flag

Gujarat

545/8d

Gujarat won by an innings and 130 runs

Bihar Flag

Bihar

440/9d
Mizoram Flag

Mizoram

(f/o) 77 & 147

BIHAR won by an innings and 216 runs

Baroda Flag

Baroda

313 & 157
Railways Flag

Railways

(T:271) 200 & 106

Baroda won by 164 runs

Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

135 & 122
Nagaland Flag

Nagaland

377/9d

Nagaland won by an innings and 120 runs

Delhi Flag

Delhi

240 & 301
Bengal Flag

Bengal

(T:322) 220 & 323/3

Bengal won by 7 wickets

Manipur Flag

Manipur

132 & 118
Puducherry Flag

Puducherry

(T:13) 238 & 13/0

Puducherry won by 10 wickets

Kerala Flag

Kerala

121 & 223
Punjab Flag

Punjab

(T:128) 217 & 131/0

Punjab won by 10 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

265 & 193
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:332) 127 & 191

M. Pradesh won by 140 runs

Mon, 07 Jan
Maharashtra Flag

Maharashtra

70 & 131
Railways Flag

Railways

259

Railways won by an innings and 58 runs

Nagaland Flag

Nagaland

467 & 222/6d
Puducherry Flag

Puducherry

(T:404) 286 & 208/3

Match drawn

Arunachal Pradesh Flag

Arunachal Pradesh

169 & 109
Sikkim Flag

Sikkim

(T:17) 262 & 19/0

Sikkim won by 10 wickets

Bengal Flag

Bengal

187 & 432/6d
Punjab Flag

Punjab

(T:173) 447 & 132/5

Match drawn

Uttarakhand Flag

Uttarakhand

377
Mizoram Flag

Mizoram

(f/o) 198 & 123

Uttarakhand won by an innings and 56 runs

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

297 & 285/8d
Kerala Flag

Kerala

(T:297) 286 & 299/5

Kerala won by 5 wickets

Andhra Flag

Andhra

132 & 301
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:343) 91 & 35

Andhra won by 307 runs

Services Flag

Services

170 & 79
Haryana Flag

Haryana

(T:101) 149 & 104/4

Haryana won by 6 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

151 & 120
Jharkhand Flag

Jharkhand

319/9d

Jharkhand won by an innings and 48 runs

Tripura Flag

Tripura

35 & 106
Rajasthan Flag

Rajasthan

218

Rajasthan won by an innings and 77 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

356 & 218/2d
Vidarbha Flag

Vidarbha

280/9d

Match drawn

Odisha Flag

Odisha

352 & 151
Goa Flag

Goa

(T:388) 116 & 111

Odisha won by 276 runs

Karnataka Flag

Karnataka

112 & 220
Baroda Flag

Baroda

(T:110) 223 & 110/8

Baroda won by 2 wickets

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

129 & 149
Mumbai Flag

Mumbai

(T:91) 188 & 92/1

Mumbai won by 9 wickets

Manipur Flag

Manipur

156 & 238
Bihar Flag

Bihar

(T:138) 257 & 140/7

BIHAR won by 3 wickets

Tue, 15 Jan
Uttarakhand Flag

Uttarakhand

355 & 159
Vidarbha Flag

Vidarbha

629

Vidarbha won by an innings and 115 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

385 & 194
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:372) 208 & 372/4

Saurashtra won by 6 wickets

Rajasthan Flag

Rajasthan

224 & 222
Karnataka Flag

Karnataka

(T:184) 263 & 185/4

Karnataka won by 6 wickets

Kerala Flag

Kerala

185 & 171
Gujarat Flag

Gujarat

(T:195) 162 & 81

Kerala won by 113 runs

Thu, 24 Jan
Kerala Flag

Kerala

106 & 91
Vidarbha Flag

Vidarbha

208

Vidarbha won by an innings and 11 runs

Karnataka Flag

Karnataka

275 & 239
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:279) 236 & 279/5

Saurashtra won by 5 wickets

Sun, 03 Feb
Vidarbha Flag

Vidarbha

312 & 200
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:206) 307 & 127

Vidarbha won by 78 runs