result
Group A, Meerut, Nov 10 - 13 2011, Ranji Trophy Elite
362 & 317/7d
(41 ov, target 399)281 & 85/1
Match drawn
player of the match
Tanmay Srivastava
Uttar Pradesh
Partnerships
First innings
Team Image
Uttar Pradesh
43 (124)
TM Srivastava0 (0)
ER Dwivedi0 (0)
84 (160)
M Kaif0 (0)
TM Srivastava0 (0)
87 (137)
Parvinder Singh0 (0)
TM Srivastava0 (0)
0 (1)
SK Raina0 (0)
TM Srivastava0 (0)
52 (120)
A Alam0 (0)
TM Srivastava0 (0)
7 (17)
TM Srivastava0 (0)
PP Chawla0 (0)
49 (44)
TM Srivastava0 (0)
P Kumar0 (0)
27 (55)
TM Srivastava0 (0)
B Kumar0 (0)
13 (35)
TM Srivastava0 (0)
RP Singh0 (0)
0 (3)
TM Srivastava0 (0)
S Tyagi0 (0)
Team Image
Saurashtra
3 (11)
BM Chauhan0 (0)
CR Pathak0 (0)
52 (100)
SD Jogiyani0 (0)
BM Chauhan0 (0)
0 (5)
SD Jogiyani0 (0)
RA Jadeja0 (0)
57 (64)
JN Shah0 (0)
RA Jadeja0 (0)
102 (205)
SH Kotak0 (0)
JN Shah0 (0)
36 (48)
PS Mehta0 (0)
JN Shah0 (0)
13 (29)
JN Shah0 (0)
KR Makvana0 (0)
0 (3)
SM Maniar0 (0)
KR Makvana0 (0)
12 (63)
KR Makvana0 (0)
JD Unadkat0 (0)
6 (22)
SK Trivedi0 (0)
KR Makvana0 (0)
Second innings
Team Image
Uttar Pradesh
36 (80)
TM Srivastava0 (0)
ER Dwivedi0 (0)
33 (49)
M Kaif0 (0)
ER Dwivedi0 (0)
8 (24)
M Kaif0 (0)
Parvinder Singh0 (0)
4 (10)
M Kaif0 (0)
SK Raina0 (0)
135 (253)
M Kaif0 (0)
A Alam0 (0)
53 (83)
A Alam0 (0)
PP Chawla0 (0)
1 (9)
PP Chawla0 (0)
P Kumar0 (0)
47* (37)
PP Chawla0 (0)
B Kumar0 (0)
Team Image
Saurashtra
39 (84)
BM Chauhan0 (0)
CR Pathak0 (0)
46* (162)
SD Jogiyani0 (0)
CR Pathak0 (0)