result
Group A, Mysore, Dec 9 - 12 2007, Ranji Trophy Super League
245 & 245
(62.4 ov, target 265)226 & 261
Saurashtra won by 3 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Saurashtra
7 (26)
KM Vaghela7 (15)
SD Jogiyani0 (11)
43 (129)
SH Kotak18 (59)
KM Vaghela18 (70)
62 (111)
CA Pujara48 (61)
KM Vaghela12 (50)
2 (14)
FU Bambhaniya1 (7)
KM Vaghela0 (7)
21 (43)
FU Bambhaniya12 (17)
RA Jadeja9 (26)
1 (36)
FU Bambhaniya0 (20)
JN Shah1 (16)
55 (54)
RV Dhurv34 (34)
JN Shah21 (20)
15 (38)
JN Shah12 (16)
KR Makvana3 (22)
39 (113)
SP Jobanputra26 (57)
KR Makvana13 (56)
0 (1)
SM Maniar0 (0)
KR Makvana0 (1)
Team Image
Karnataka
7 (30)
RV Uthappa5 (15)
KB Pawan2 (15)
23 (34)
SP Shinde11 (12)
KB Pawan11 (22)
14 (38)
B Chipli5 (14)
KB Pawan9 (24)
0 (1)
C Raghu0 (1)
KB Pawan0 (0)
44 (82)
VST Naidu30 (41)
KB Pawan13 (41)
73 (185)
YKT Goud33 (100)
KB Pawan32 (85)
34 (82)
SB Joshi12 (32)
KB Pawan22 (50)
5 (10)
R Vinay Kumar0 (6)
KB Pawan0 (0)
6 (11)
NC Aiyappa0 (4)
KB Pawan0 (0)
20 (41)
KP Appanna0 (8)
KB Pawan20 (33)
Second innings
Team Image
Saurashtra
14 (27)
KM Vaghela2 (10)
SD Jogiyani7 (17)
45 (115)
SH Kotak26 (54)
KM Vaghela18 (61)
22 (84)
CA Pujara22 (48)
KM Vaghela0 (36)
14* (63)
FU Bambhaniya0 (31)
KM Vaghela11 (32)
11 (35)
KM Vaghela11 (30)
RA Jadeja0 (5)
15 (30)
JN Shah12 (15)
KM Vaghela2 (15)
6 (21)
RV Dhurv5 (15)
KM Vaghela1 (6)
25 (71)
FU Bambhaniya11 (29)
RV Dhurv14 (42)
26 (72)
FU Bambhaniya17 (38)
KR Makvana7 (34)
74 (149)
FU Bambhaniya18 (75)
SP Jobanputra52 (74)
4 (17)
SM Maniar1 (10)
SP Jobanputra2 (7)
Team Image
Karnataka
6 (27)
RV Uthappa2 (9)
KB Pawan4 (18)
28 (43)
RV Uthappa12 (19)
B Chipli14 (24)
30 (56)
SP Shinde21 (35)
B Chipli8 (21)
7 (13)
SB Joshi1 (5)
B Chipli6 (8)
81 (115)
SB Joshi42 (58)
C Raghu32 (57)
47 (58)
C Raghu21 (30)
R Vinay Kumar24 (28)
19 (18)
C Raghu10 (9)
VST Naidu9 (9)
31 (27)
C Raghu15 (15)
YKT Goud15 (12)
0 (4)
NC Aiyappa0 (4)
YKT Goud0 (0)
12 (16)
YKT Goud9 (8)
KP Appanna3 (8)