result
Group D, Mumbai, Nov 18 2019, Syed Mushtaq Ali Trophy
(20 ov, target 178)172/5
M. Pradesh won by 5 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Madhya Pradesh
71 (44)
RM Patidar0 (0)
AR Sharma0 (0)
74 (42)
VR Iyer0 (0)
AR Sharma0 (0)
13 (17)
AR Sharma0 (0)
R Chouhan0 (0)
19 (13)
PM Sahani0 (0)
R Chouhan0 (0)
0 (1)
PM Sahani0 (0)
AO Bhandari0 (0)
0 (2)
Ankit Sharma0 (0)
AO Bhandari0 (0)
0* (1)
Ankit Sharma0 (0)
RR Batham0 (0)
Team Image
Puducherry
7 (6)
KB Arun Karthik0 (0)
D Rohit0 (0)
60 (42)
KB Arun Karthik0 (0)
S Anand0 (0)
52 (35)
P Dogra0 (0)
KB Arun Karthik0 (0)
24 (17)
P Dogra0 (0)
V Marimuthu0 (0)
0 (4)
R Vinay Kumar0 (0)
V Marimuthu0 (0)
29* (16)
R Vinay Kumar0 (0)
Fabid Ahmed0 (0)