Matches (16)
BAN v NZ (1)
ZIM v IRE (1)
AUS v PAK (1)
Abu Dhabi T10 (6)
Legends League (1)
BBL 2023 (2)
SA v WI (A tour) (1)
Asia Cup [U19] (2)
SA v BAN (W) (1)
Wo2XI Flag

Wo2XI

297 & 404/7d
So2XI Flag

So2XI

(T:602) 100 & 338

Worcs 2nd XI won by 263 runs

Nt2XI Flag

Nt2XI

139 & 278
Wo2XI Flag

Wo2XI

(T:187) 231 & 188/4

Worcs 2nd XI won by 6 wickets

Gl2XI Flag

Gl2XI

259 & 284/9d
Wo2XI Flag

Wo2XI

(T:360) 184 & 360/5

Worcs 2nd XI won by 5 wickets

Lc2XI Flag

Lc2XI

251 & 102/3d
Wo2XI Flag

Wo2XI

(T:295) 59/1d & 273

Lancs 2nd XI won by 21 runs

Wo2XI Flag

Wo2XI

(T:18) 392/8d & 20/0
No2XI Flag

No2XI

(f/o) 155 & 254

Worcs 2nd XI won by 10 wickets

GL2XI Flag

GL2XI

132 & 205
Wo2XI Flag

Wo2XI

516/7d

Worcs 2nd XI won by an innings and 179 runs

Wa2XI Flag

Wa2XI

174/6
Wo2XI Flag

Wo2XI

(17/20 ov, T:175) 175/3

Worcs 2nd XI won by 7 wickets (with 18 balls remaining)

Wo2XI Flag

Wo2XI

184/4
Gl2XI Flag

Gl2XI

(19/20 ov, T:185) 148

Worcs 2nd XI won by 36 runs

Wo2XI Flag

Wo2XI

166/5
GL2XI Flag

GL2XI

(18.5/20 ov, T:167) 167/6

Glouc 2nd XI won by 4 wickets (with 7 balls remaining)

Wo2XI Flag

Wo2XI

175/5
GL2XI Flag

GL2XI

(20 ov, T:176) 170/6

Worcs 2nd XI won by 5 runs

No Content Found