Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Tue Feb 25 (50 ovs) Pakistan v Sri Lanka
Wed Feb 26 (50 ovs) Bangladesh v India
Thu Feb 27 (50 ovs) Afghanistan v Pakistan
Fri Feb 28 (50 ovs) India v Sri Lanka
Sat Mar 1 (50 ovs) Bangladesh v Afghanistan
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Sun Mar 2 (50 ovs) India v Pakistan
Mon Mar 3 (50 ovs) Afghanistan v Sri Lanka
Tue Mar 4 (50 ovs) Bangladesh v Pakistan
Wed Mar 5 (50 ovs) Afghanistan v India
Thu Mar 6 (50 ovs) Bangladesh v Sri Lanka
Sat Mar 8 (50 ovs) Pakistan v Sri Lanka