Sawai Mansingh Stadium, Jaipur Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Wed Dec 13 (50 ovs) India Women v Pak Women
Thu Dec 14 (50 ovs) Pak Women v SL Women
Fri Dec 15 (50 ovs) India Women v SL Women
Sun Dec 17 (50 ovs) Pak Women v SL Women
Mon Dec 18 (50 ovs) India Women v SL Women
Tue Dec 19 (50 ovs) India Women v Pak Women
Thu Dec 21 (50 ovs) India Women v SL Women