Anant Kanhere Maidan, Nasik

Sun Sep 27 - Tue Sep 29 Maharashtra Under-22s v Bangladesh A
Pune Club Ground Pune Club Ground

Fri Oct 2 - Mon Oct 5 MCA XI v Bangladesh A
Wed Oct 7 (20 ovs) MCA XI v Bangladesh A
Thu Oct 8 (20 ovs) MCA XI v Bangladesh A
Fri Oct 9 (20 ovs) MCA XI v Bangladesh A
Sat Oct 10 (50 ovs) MCA XI v Bangladesh A
Sun Oct 11 (20 ovs) MCA XI v Bangladesh A
Mon Oct 12 (20 ovs) MCA XI v Bangladesh A