Bangabandhu National Stadium, Dhaka Bangabandhu National Stadium, Dhaka

Capacity 36000
Thu Dec 18 - Sun Dec 21 Dhaka Div v Chittagong D
  Barisal Divisional Stadium

Fri Dec 26 - Mon Dec 29 Barisal Div v Rajshahi Div
Sat Jan 17 - Tue Jan 20 Barisal Div v Sylhet Div
Sat Feb 7 - Tue Feb 10 Barisal Div v Khulna Div
Mon Feb 23 - Wed Feb 25 Barisal Div v Dhaka Div
Thu Mar 4 - Sun Mar 7 Barisal Div v Chittagong D
  Comilla Stadium

Wed Dec 10 - Sat Dec 13 Chittagong D v Rajshahi Div
Fri Dec 26 - Mon Dec 29 Chittagong D v Khulna Div
Sat Jan 10 - Tue Jan 13 Chittagong D v Barisal Div
Sat Jan 24 - Tue Jan 27 Chittagong D v Dhaka Div
Mon Feb 23 - Wed Feb 25 Chittagong D v Sylhet Div
  Cricket Garden, Rangpur

Thu Dec 18 - Sun Dec 21 Rajshahi Div v Sylhet Div
Sat Jan 3 - Tue Jan 6 Rajshahi Div v Chittagong D
Sat Jan 24 - Tue Jan 27 Rajshahi Div v Barisal Div
Sat Feb 7 - Sun Feb 8 Rajshahi Div v Dhaka Div
Mon Feb 23 - Thu Feb 26 Rajshahi Div v Khulna Div
  Dhanmondi Cricket Stadium, Dhaka

Wed Dec 10 - Fri Dec 12 Dhaka Div v Barisal Div
Sun Jan 4 - Wed Jan 7 Dhaka Div v Khulna Div
Sat Jan 10 - Tue Jan 13 Dhaka Div v Sylhet Div
Sat Jan 17 - Tue Jan 20 Dhaka Div v Rajshahi Div
  Jessore District Stadium

Thu Dec 18 - Sun Dec 21 Khulna Div v Barisal Div
Sat Jan 10 - Tue Jan 13 Khulna Div v Rajshahi Div
Sat Jan 17 - Tue Jan 20 Khulna Div v Chittagong D
Sat Jan 24 - Tue Jan 27 Khulna Div v Sylhet Div
Thu Mar 4 - Sun Mar 7 Khulna Div v Dhaka Div
Sylhet Stadium Sylhet Stadium

Capacity 13,533
Wed Dec 10 - Sat Dec 13 Sylhet Div v Khulna Div
Fri Dec 26 - Mon Dec 29 Sylhet Div v Dhaka Div
Sat Jan 3 - Tue Jan 6 Sylhet Div v Barisal Div
Sat Feb 7 - Tue Feb 10 Sylhet Div v Chittagong D
Thu Mar 4 - Sun Mar 7 Sylhet Div v Rajshahi Div