National Cricket League, 2009/10 / Grounds

  Bangladesh Krira Shikkha Prothisthan Ground, Savar

Wed Jan 20 - Fri Jan 22 Chittagong D v Rajshahi Div
  Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 2 Ground, Savar

Mon Feb 22 - Thu Feb 25 Khulna Div v Rajshahi Div
Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Thu Jan 14 - Sat Jan 16 Rajshahi Div v Sylhet Div
Tue Jan 26 - Fri Jan 29 Barisal Div v Khulna Div
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Wed Jan 20 - Sat Jan 23 Khulna Div v Sylhet Div
Tue Feb 2 - Fri Feb 5 Chittagong D v Dhaka Div
Mon Feb 8 - Wed Feb 10 Dhaka Div v Sylhet Div
Mon Feb 15 - Wed Feb 17 Chittagong D v Rajshahi Div
Sun Feb 28 - Wed Mar 3 Chittagong D v Khulna Div
  Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi

Thu Jan 14 - Sat Jan 16 Dhaka Div v Khulna Div
Tue Jan 26 - Thu Jan 28 Chittagong D v Sylhet Div
Mon Feb 8 - Thu Feb 11 Chittagong D v Khulna Div
  Sheikh Abu Naser Stadium, Khulna

Thu Jan 14 - Sun Jan 17 Barisal Div v Chittagong D
Wed Jan 20 - Fri Jan 22 Barisal Div v Dhaka Div
Tue Feb 2 - Wed Feb 3 Barisal Div v Sylhet Div
Mon Feb 8 - Thu Feb 11 Barisal Div v Rajshahi Div
Mon Feb 22 - Thu Feb 25 Chittagong D v Dhaka Div
Sun Feb 28 - Wed Mar 3 Dhaka Div v Rajshahi Div
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Sat Mar 6 - Wed Mar 10 Chittagong D v Rajshahi Div
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong

Capacity 22,000
Tue Jan 26 - Fri Jan 29 Dhaka Div v Rajshahi Div
Tue Feb 2 - Fri Feb 5 Khulna Div v Rajshahi Div
Mon Feb 15 - Thu Feb 18 Dhaka Div v Khulna Div