ICC Academy Ground No 2, Dubai

Fri Nov 15 (20 ovs) Denmark v Nepal
Fri Nov 15 (20 ovs) Kenya v P.N.G.
Sat Nov 16 (20 ovs) Kenya v Nepal
Mon Nov 18 (20 ovs) Nepal v Scotland
Tue Nov 19 (20 ovs) Denmark v Netherlands
Thu Nov 21 (20 ovs) Afghanistan v Denmark
Thu Nov 21 (20 ovs) Bermuda v Kenya
Sun Nov 24 (20 ovs) Denmark v Scotland
Sun Nov 24 (20 ovs) Bermuda v P.N.G.
Tue Nov 26 (20 ovs) Bermuda v Uganda
  ICC Academy, Dubai

Established 2010
Sat Nov 16 (20 ovs) Bermuda v Denmark
Sat Nov 16 (20 ovs) Netherlands v P.N.G.
Sun Nov 17 (20 ovs) Bermuda v Netherlands
Mon Nov 18 (20 ovs) Denmark v Kenya
Tue Nov 19 (20 ovs) Kenya v Scotland
Wed Nov 20 (20 ovs) Afghanistan v Bermuda
Thu Nov 21 (20 ovs) Scotland v P.N.G.
Fri Nov 22 (20 ovs) Netherlands v Scotland
Sat Nov 23 (20 ovs) Kenya v Netherlands
Sat Nov 23 (20 ovs) Bermuda v Nepal
Sharjah Cricket Stadium Sharjah Cricket Stadium

Established 1982
Capacity 16,000
Fri Nov 15 (20 ovs) Bermuda v Scotland
Fri Nov 15 (20 ovs) Afghanistan v Netherlands
Sat Nov 16 (20 ovs) Afghanistan v Scotland
Sun Nov 17 (20 ovs) Afghanistan v P.N.G.
Tue Nov 19 (20 ovs) Nepal v P.N.G.
Wed Nov 20 (20 ovs) Netherlands v Nepal
Fri Nov 22 (20 ovs) Denmark v P.N.G.
Fri Nov 22 (20 ovs) Afghanistan v Nepal
Sun Nov 24 (20 ovs) Afghanistan v Kenya
Tue Nov 26 (20 ovs) Denmark v U.S.A.
Tue Nov 26 (20 ovs) Canada v Kenya
  Sheikh Zayed Stadium Nursery 1, Abu Dhabi

Fri Nov 15 (20 ovs) U.A.E. v Uganda
Fri Nov 15 (20 ovs) Hong Kong v Italy
Sat Nov 16 (20 ovs) Hong Kong v Uganda
Sun Nov 17 (20 ovs) Namibia v U.S.A.
Mon Nov 18 (20 ovs) Canada v Hong Kong
Tue Nov 19 (20 ovs) Italy v Namibia
Tue Nov 19 (20 ovs) Canada v Uganda
Thu Nov 21 (20 ovs) Ireland v Italy
Sat Nov 23 (20 ovs) Canada v Namibia
Sun Nov 24 (20 ovs) Namibia v Uganda
Sun Nov 24 (20 ovs) U.A.E. v U.S.A.
Wed Nov 27 (20 ovs) Namibia v P.N.G.
Fri Nov 29 (20 ovs) P.N.G. v Scotland
Fri Nov 29 (20 ovs) Hong Kong v Netherlands
  Sheikh Zayed Stadium Nursery 2, Abu Dhabi

Sat Nov 16 (20 ovs) Italy v U.S.A.
Sun Nov 17 (20 ovs) U.A.E. v Ireland
Wed Nov 20 (20 ovs) Hong Kong v Namibia
Thu Nov 21 (20 ovs) Uganda v U.S.A.
Fri Nov 22 (20 ovs) Hong Kong v U.S.A.
Sat Nov 23 (20 ovs) U.A.E. v Italy
Wed Nov 27 (20 ovs) Italy v Scotland
Thu Nov 28 (20 ovs) Italy v Namibia
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi

Established 2004
Capacity 20,000
Fri Nov 15 (20 ovs) Ireland v Namibia
Fri Nov 15 (20 ovs) Canada v U.S.A.
Sat Nov 16 (20 ovs) U.A.E. v Namibia
Sat Nov 16 (20 ovs) Canada v Ireland
Mon Nov 18 (20 ovs) Italy v Uganda
Tue Nov 19 (20 ovs) U.A.E. v Hong Kong
Wed Nov 20 (20 ovs) Ireland v U.S.A.
Fri Nov 22 (20 ovs) U.A.E. v Canada
Fri Nov 22 (20 ovs) Ireland v Uganda
Sun Nov 24 (20 ovs) Canada v Italy
Sun Nov 24 (20 ovs) Hong Kong v Ireland
Wed Nov 27 (20 ovs) Hong Kong v Nepal
Wed Nov 27 (20 ovs) U.A.E. v Netherlands
Thu Nov 28 (20 ovs) Hong Kong v P.N.G.
Thu Nov 28 (20 ovs) Netherlands v Scotland
Fri Nov 29 (20 ovs) Afghanistan v Nepal
Fri Nov 29 (20 ovs) U.A.E. v Ireland
Sat Nov 30 (20 ovs) U.A.E. v Nepal
Sat Nov 30 (20 ovs) Afghanistan v Ireland