N Chugh, Karnataka, Portrait

N Chugh, Karnataka, Portrait

N Chugh, PortraitESPNcricinfo Ltd