result
Tier 2, Rajshahi, Oct 22 - 25 2018, National Cricket League
312 & 184
(target 197)300 & 193
Sylhet Div won by 3 runs
Player Of The Match
5/85 & 5/54
khaled-ahmed
Partnerships
First innings
Team Image
Sylhet Division
89 (184)
Imtiaz Hossain31 (88)
Shanaj Ahmed54 (96)
14 (33)
Zakir Hasan8 (19)
Shanaj Ahmed6 (14)
38 (77)
Rajin Saleh10 (30)
Zakir Hasan25 (47)
19 (36)
Alok Kapali1 (16)
Zakir Hasan17 (20)
35 (82)
Alok Kapali19 (33)
Shahanur Rahman15 (49)
33 (65)
Shahanur Rahman14 (32)
Jaker Ali18 (33)
8 (12)
Enamul Haque jnr5 (9)
Shahanur Rahman3 (3)
33 (32)
Abu Jayed26 (20)
Shahanur Rahman7 (12)
18 (20)
Shahanur Rahman12 (12)
Khaled Ahmed5 (8)
25 (53)
Khaled Ahmed13 (21)
Ebadat Hossain11 (32)
Team Image
Dhaka Metropolis
39 (73)
Shykat Ali16 (32)
Shadman Islam18 (41)
6 (8)
Shamsur Rahman6 (5)
Shadman Islam0 (3)
104 (207)
Shamsur Rahman57 (115)
Marshall Ayub40 (92)
17 (30)
Mohammad Ashraful14 (20)
Marshall Ayub3 (10)
15 (43)
Mehrab Hossain jnr6 (25)
Marshall Ayub7 (18)
28 (49)
Marshall Ayub24 (25)
Zabid Hossain2 (24)
32 (37)
Zabid Hossain23 (16)
Qazi Onik8 (21)
16 (13)
Shohidul Islam10 (8)
Zabid Hossain6 (5)
23 (45)
Zabid Hossain12 (21)
Asif Hossain6 (24)
20 (28)
Arafat Sunny7 (18)
Asif Hossain7 (10)
Second innings
Team Image
Sylhet Division
15 (28)
Imtiaz Hossain9 (13)
Shanaj Ahmed6 (15)
22 (39)
Imtiaz Hossain18 (19)
Zakir Hasan4 (20)
50 (115)
Rajin Saleh25 (61)
Zakir Hasan22 (54)
15 (39)
Rajin Saleh0 (16)
Alok Kapali15 (23)
3 (8)
Alok Kapali3 (3)
Shahanur Rahman0 (5)
4 (26)
Shahanur Rahman0 (11)
Jaker Ali3 (15)
28 (40)
Enamul Haque jnr17 (20)
Shahanur Rahman10 (20)
33 (72)
Enamul Haque jnr19 (52)
Abu Jayed10 (20)
3 (4)
Abu Jayed3 (2)
Khaled Ahmed0 (2)
11 (12)
Abu Jayed8 (7)
Ebadat Hossain2 (5)
Team Image
Dhaka Metropolis
17 (21)
Shykat Ali5 (9)
Shadman Islam7 (12)
60 (96)
Shamsur Rahman29 (58)
Shadman Islam24 (38)
14 (22)
Marshall Ayub8 (17)
Shadman Islam6 (5)
25 (23)
Mohammad Ashraful14 (16)
Shadman Islam7 (7)
3 (4)
Mehrab Hossain jnr2 (2)
Shadman Islam0 (0)
59 (71)
Zabid Hossain23 (43)
Shadman Islam33 (28)
7 (20)
Zabid Hossain3 (9)
Qazi Onik4 (11)
3 (22)
Zabid Hossain2 (13)
Asif Hossain0 (9)
1 (5)
Shohidul Islam1 (5)
Zabid Hossain0 (0)
4 (7)
Arafat Sunny1 (4)
Zabid Hossain0 (3)