result
Group A, Bhubaneswar, Dec 15 - 18 2012, Ranji Trophy
(f/o) 135 & 258
Railways won by an innings and 12 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Railways
55 (109)
SS Shukla0 (0)
AG Paunikar0 (0)
27 (69)
SS Shukla0 (0)
V Cheluvaraj0 (0)
8 (14)
SB Bangar0 (0)
SS Shukla0 (0)
146 (316)
PM Madkaikar0 (0)
SS Shukla0 (0)
29 (81)
PM Madkaikar0 (0)
Ashish Yadav0 (0)
32 (55)
M Rawat0 (0)
Ashish Yadav0 (0)
14 (26)
KV Sharma0 (0)
M Rawat0 (0)
45 (83)
Avinash Yadav0 (0)
M Rawat0 (0)
13 (79)
Avinash Yadav0 (0)
Anureet Singh0 (0)
36 (40)
Anureet Singh0 (0)
RL Mali0 (0)
Team Image
Rajasthan
28 (96)
VA Saxena0 (0)
SA Chouhan0 (0)
17 (44)
VA Saxena0 (0)
R Bist0 (0)
0 (4)
VA Saxena0 (0)
Puneet Yadav0 (0)
17 (91)
VA Saxena0 (0)
AL Menaria0 (0)
14 (46)
RR Parida0 (0)
AL Menaria0 (0)
17 (6)
DH Yagnik0 (0)
AL Menaria0 (0)
14 (44)
DH Yagnik0 (0)
G Singh0 (0)
0 (3)
DH Yagnik0 (0)
Manjeet Singh0 (0)
11 (20)
DH Yagnik0 (0)
A Choudhary0 (0)
17 (30)
DH Yagnik0 (0)
SO Mathur0 (0)
Second innings
Team Image
Rajasthan
76 (214)
VA Saxena0 (0)
SA Chouhan0 (0)
33 (44)
VA Saxena0 (0)
R Bist0 (0)
76 (148)
R Bist0 (0)
AL Menaria0 (0)
2 (29)
RR Parida0 (0)
R Bist0 (0)
12 (25)
Puneet Yadav0 (0)
R Bist0 (0)
50 (89)
DH Yagnik0 (0)
R Bist0 (0)
1 (6)
R Bist0 (0)
G Singh0 (0)
3 (12)
R Bist0 (0)
Manjeet Singh0 (0)
0 (10)
A Choudhary0 (0)
Manjeet Singh0 (0)
5 (17)
SO Mathur0 (0)
A Choudhary0 (0)