result
1st Semi-final, Bengaluru, Feb 25 - Mar 1 2015, Ranji Trophy
202 & 286
(121.1 ov, target 445)44 & 332
Karnataka won by 112 runs
player of the match
Vinay Kumar
Karnataka
Partnerships
First innings
Team Image
Karnataka
19 (29)
RV Uthappa0 (0)
KL Rahul0 (0)
15 (33)
RV Uthappa0 (0)
R Samarth0 (0)
81 (132)
RV Uthappa0 (0)
MK Pandey0 (0)
18 (31)
MK Pandey0 (0)
KK Nair0 (0)
0 (14)
KK Nair0 (0)
KR Kapoor0 (0)
20 (61)
CM Gautam0 (0)
KK Nair0 (0)
1 (3)
S Gopal0 (0)
KK Nair0 (0)
24 (25)
R Vinay Kumar0 (0)
KK Nair0 (0)
1 (8)
A Mithun0 (0)
KK Nair0 (0)
23 (26)
S Aravind0 (0)
KK Nair0 (0)
Team Image
Mumbai
0 (2)
AP Tare0 (0)
AA Herwadkar0 (0)
23 (31)
AP Tare0 (0)
SS Iyer0 (0)
2 (5)
AP Tare0 (0)
SA Yadav0 (0)
0 (1)
SD Lad0 (0)
SA Yadav0 (0)
6 (10)
SA Yadav0 (0)
NA Patil0 (0)
0 (1)
WA Mota0 (0)
SA Yadav0 (0)
6 (12)
SA Yadav0 (0)
SN Thakur0 (0)
4 (7)
Harmeet Singh0 (0)
SA Yadav0 (0)
3 (24)
BS Sandhu0 (0)
SA Yadav0 (0)
Second innings
Team Image
Karnataka
6 (16)
RV Uthappa0 (0)
KL Rahul0 (0)
4 (5)
A Mithun0 (0)
KL Rahul0 (0)
149 (218)
A Mithun0 (0)
R Samarth0 (0)
2 (17)
MK Pandey0 (0)
R Samarth0 (0)
61 (103)
MK Pandey0 (0)
KK Nair0 (0)
10 (25)
MK Pandey0 (0)
KR Kapoor0 (0)
1 (12)
MK Pandey0 (0)
CM Gautam0 (0)
16 (17)
R Vinay Kumar0 (0)
CM Gautam0 (0)
12 (7)
CM Gautam0 (0)
S Gopal0 (0)
25 (47)
S Aravind0 (0)
S Gopal0 (0)
Team Image
Mumbai
79 (133)
AP Tare0 (0)
AA Herwadkar0 (0)
76 (132)
AP Tare0 (0)
SS Iyer0 (0)
39 (148)
AP Tare0 (0)
SA Yadav0 (0)
42 (79)
SD Lad0 (0)
SA Yadav0 (0)
1 (6)
SD Lad0 (0)
NA Patil0 (0)
31 (78)
WA Mota0 (0)
SD Lad0 (0)
9* (66)
AM Nayar0 (0)
SD Lad0 (0)
15 (28)
BS Sandhu0 (0)
SD Lad0 (0)
30 (40)
SD Lad0 (0)
SN Thakur0 (0)
10 (17)
SD Lad0 (0)
Harmeet Singh0 (0)