Thu, 01 Oct
Vidarbha Flag

Vidarbha

467
Odisha Flag

Odisha

(f/o) 274 & 230/6

Match drawn

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

330 & 225
Kerala Flag

Kerala

(T:71) 485/8d & 44/4

Match drawn

Delhi Flag

Delhi

138 & 437/9d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:336) 240 & 186/3

Match drawn

Karnataka Flag

Karnataka

187 & 394/8d
Assam Flag

Assam

(T:388) 194 & 259/5

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

125 & 155
Baroda Flag

Baroda

(T:122) 159 & 114

Tamil Nadu won by 7 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

686/7d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

531/7

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

604/5d
Railways Flag

Railways

(f/o) 196 & 282

Punjab won by an innings and 126 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

45 & 192
Services Flag

Services

(T:77) 161 & 78/1

Services won by 9 wickets

Saurashtra Flag

Saurashtra

307
Tripura Flag

Tripura

(f/o) 103 & 86

Saurashtra won by an innings and 118 runs

Thu, 08 Oct
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

293 & 276
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:16) 554 & 16/0

H. Pradesh won by 10 wickets

Maharashtra Flag

Maharashtra

281 & 289/4d
Odisha Flag

Odisha

(T:304) 267 & 129/5

Match drawn

Services Flag

Services

402 & 217/7d
Goa Flag

Goa

(T:335) 285 & 3/0

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

186 & 84
Assam Flag

Assam

422/9d

Assam won by an innings and 152 runs

Vidarbha Flag

Vidarbha

298 & 98
Delhi Flag

Delhi

(T:95) 302 & 96/0

Delhi won by 10 wickets

Punjab Flag

Punjab

154 & 403
Mumbai Flag

Mumbai

569/8d

Mumbai won by an innings and 12 runs

Railways Flag

Railways

166 & 221
Baroda Flag

Baroda

500/8d

Baroda won by an innings and 113 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

168 & 122
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:86) 205 & 86/2

Saurashtra won by 8 wickets

Kerala Flag

Kerala

401
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(f/o) 218 & 176/7

Match drawn

Thu, 15 Oct
Jharkhand Flag

Jharkhand

202 & 262
Kerala Flag

Kerala

(T:317) 148 & 183

Jharkhand won by 133 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

434 & 2/0
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

707/8d

Match drawn

Tripura Flag

Tripura

61 & 245
Goa Flag

Goa

(T:50) 257 & 50/1

Goa won by 9 wickets

Assam Flag

Assam

92 & 137
Odisha Flag

Odisha

(T:142) 88 & 142/2

Odisha won by 8 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

85 & 161
Services Flag

Services

(T:18) 229 & 18/1

Services won by 9 wickets

Haryana Flag

Haryana

195 & 265
Delhi Flag

Delhi

(T:224) 237 & 225/6

Delhi won by 4 wickets

Karnataka Flag

Karnataka

350 & 331/3d
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:372) 310 & 17/0

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

434 & 95
Mumbai Flag

Mumbai

(T:236) 294 & 236/9

Mumbai won by 1 wicket

Railways Flag

Railways

375 & 229/4d
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:341) 264 & 58

Railways won by 282 runs

Thu, 22 Oct
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

170 & 309
Andhra Flag

Andhra

(T:183) 297 & 126

UP won by 56 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

102 & 215
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:170) 148 & 134

Saurashtra won by 35 runs

Kerala Flag

Kerala

322 & 176/3d
Services Flag

Services

(T:180) 319 & 43/4

Match drawn

Goa Flag

Goa

324 & 367/6d
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:316) 376 & 125/2

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

318 & 334/5d
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:244) 409 & 23/0

Match drawn

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

428 & 163/3d
Tripura Flag

Tripura

(T:368) 224 & 244/2

Match drawn

Assam Flag

Assam

206 & 160
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:213) 154 & 215/7

Vidarbha won by 3 wickets

Bengal Flag

Bengal

357 & 217/5d
Delhi Flag

Delhi

(T:326) 249 & 161/4

Match drawn

Haryana Flag

Haryana

331 & 262/9d
Karnataka Flag

Karnataka

(T:373) 221 & 202/8

Match drawn

Gujarat Flag

Gujarat

387
Railways Flag

Railways

(f/o) 234 & 117

Gujarat won by an innings and 36 runs

Fri, 30 Oct
Andhra Flag

Andhra

80 & 133
Punjab Flag

Punjab

(T:67) 147 & 67/3

Punjab won by 7 wickets

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

273 & 257
Gujarat Flag

Gujarat

(T:431) 100 & 275

UP won by 155 runs

Goa Flag

Goa

302 & 102/5d
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:196) 209 & 105/6

Match drawn

Services Flag

Services

254 & 311/6d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:302) 264 & 302/6

Saurashtra won by 4 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:150) 460 & 56/2
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(f/o) 280 & 329

Match drawn

Delhi Flag

Delhi

311 & 193/9d
Odisha Flag

Odisha

(T:288) 217 & 88/3

Match drawn

Tripura Flag

Tripura

285 & 270
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

561/5d

H. Pradesh won by an innings and 6 runs

Vidarbha Flag

Vidarbha

332 & 149
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:245) 237 & 162

Vidarbha won by 82 runs

Karnataka Flag

Karnataka

281 & 318/5d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:358) 242 & 265

Karnataka won by 92 runs

Bengal Flag

Bengal

329 & 211/8d
Haryana Flag

Haryana

(T:316) 225 & 195/6

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:77) 328 & 77/2
Railways Flag

Railways

(f/o) 164 & 240

Tamil Nadu won by 8 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

269 & 288/6d
Baroda Flag

Baroda

(T:262) 296 & 174

M. Pradesh won by 87 runs

Railways Flag

Railways

256 & 131
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:112) 276 & 112/1

M. Pradesh won by 9 wickets

Mumbai Flag

Mumbai

610/9d
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(f/o) 440 & 140/1

Match drawn

Gujarat Flag

Gujarat

505
Baroda Flag

Baroda

(f/o) 252 & 207

Gujarat won by an innings and 46 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

551/8d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(f/o) 309 & 265/4

Match drawn

Goa Flag

Goa

239 & 299/7d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:281) 258 & 223/5

Match drawn

Kerala Flag

Kerala

347 & 117/4d
Tripura Flag

Tripura

(T:229) 236 & 53/0

Match drawn

Odisha Flag

Odisha

232 & 104
Karnataka Flag

Karnataka

400/9d

Karnataka won by an innings and 64 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

80 & 176
Delhi Flag

Delhi

(T:27) 230 & 30/1

Delhi won by 9 wickets

Haryana Flag

Haryana

168 & 111
Assam Flag

Assam

(T:160) 120 & 160/4

Assam won by 6 wickets

Bengal Flag

Bengal

334 & 164
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:297) 202 & 191

Bengal won by 105 runs

Sun, 15 Nov
Delhi Flag

Delhi

149 & 172
Assam Flag

Assam

(T:165) 157 & 168/5

Assam won by 5 wickets

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

348 & 273/5d
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:391) 231 & 212/4

Match drawn

Gujarat Flag

Gujarat

311 & 202/9d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:314) 200 & 160

Gujarat won by 153 runs

Baroda Flag

Baroda

475
Punjab Flag

Punjab

(f/o) 212 & 147

Baroda won by an innings and 116 runs

Railways Flag

Railways

217 & 408/4d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:295) 331 & 295/4

Mumbai won by 6 wickets

Tripura Flag

Tripura

166 & 161
Jharkhand Flag

Jharkhand

394/4d

Jharkhand won by an innings and 67 runs

Services Flag

Services

353 & 217/7d
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:299) 272 & 140/3

Match drawn

Odisha Flag

Odisha

529/6d
Haryana Flag

Haryana

(f/o) 216 & 250/4

Match drawn

Kerala Flag

Kerala

441
Goa Flag

Goa

(f/o) 191 & 167

Kerala won by an innings and 83 runs

Bengal Flag

Bengal

528/8d & 100/1
Maharashtra Flag

Maharashtra

406

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

216 & 226
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:196) 247 & 199/2

Vidarbha won by 8 wickets

Mon, 23 Nov
Haryana Flag

Haryana

112 & 324
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:158) 279 & 161/1

Rajasthan won by 9 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

240 & 201
Mumbai Flag

Mumbai

(T:280) 162 & 283/7

Mumbai won by 3 wickets

Punjab Flag

Punjab

272 & 295/7d
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:342) 226 & 204/6

Match drawn

Railways Flag

Railways

182 & 204
Andhra Flag

Andhra

(T:273) 114 & 124

Railways won by 148 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

337
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(f/o) 133 & 133

Jharkhand won by an innings and 71 runs

Kerala Flag

Kerala

166 & 105
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:115) 157 & 69

Kerala won by 45 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

548/5d
Tripura Flag

Tripura

(f/o) 237 & 294/5

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

142 & 135
Odisha Flag

Odisha

(T:171) 107 & 37

Bengal won by 133 runs

Goa Flag

Goa

552/5d & 82/1
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

501

Match drawn

Assam Flag

Assam

298 & 135
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:238) 196 & 82/3

Match drawn

Tue, 01 Dec
Odisha Flag

Odisha

151 & 129
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:230) 51 & 231/8

Rajasthan won by 2 wickets

Services Flag

Services

512
Tripura Flag

Tripura

(f/o) 230 & 220

Services won by an innings and 62 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

212 & 260
Karnataka Flag

Karnataka

(T:293) 180 & 239

Maharashtra won by 53 runs

Bengal Flag

Bengal

444/6d
Assam Flag

Assam

(f/o) 143 & 143/8

Match drawn

Vidarbha Flag

Vidarbha

504/7d
Haryana Flag

Haryana

(f/o) 241 & 232

Vidarbha won by an innings and 31 runs

Punjab Flag

Punjab

206 & 174
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:313) 68 & 69

Punjab won by 243 runs

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

279
Andhra Flag

Andhra

(f/o) 56 & 214

M. Pradesh won by an innings and 9 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

145 & 269
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:27) 388/8d & 29/0

Jharkhand won by 10 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

138 & 296
Saurashtra Flag

Saurashtra

497

Saurashtra won by an innings and 63 runs

Kerala Flag

Kerala

103 & 83
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:24) 163 & 24/4

H. Pradesh won by 6 wickets

Wed, 03 Feb
Vidarbha Flag

Vidarbha

151 & 139
Saurashtra Flag

Saurashtra

375

Saurashtra won by an innings and 85 runs

Assam Flag

Assam

323 & 101
Punjab Flag

Punjab

(T:288) 137 & 236

Assam won by 51 runs

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

348 & 560/9d
Bengal Flag

Bengal

(T:788) 121 & 432

M. Pradesh won by 355 runs

Mumbai Flag

Mumbai

416 & 245
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:490) 172 & 94

Mumbai won by 395 runs

Sat, 13 Feb
Mumbai Flag

Mumbai

371 & 426
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:571) 227 & 361/5

Match drawn (Mumbai won on 1st innings)

Assam Flag

Assam

234 & 139
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:21) 353 & 24/0

Saurashtra won by 10 wickets

Wed, 24 Feb
Saurashtra Flag

Saurashtra

235 & 115
Mumbai Flag

Mumbai

371

Mumbai won by an innings and 21 runs