Thu, 03 Nov
Karnataka Flag

Karnataka

623/6d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(f/o) 255 & 317/7

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

(T:18) 483 & 20/0
Railways Flag

Railways

(f/o) 256 & 244

Mumbai won by 10 wickets

Punjab Flag

Punjab

350 & 280/7
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

596/5d

Match drawn

Thu, 10 Nov
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

63 & 365
Baroda Flag

Baroda

(T:54) 375 & 54/2

Baroda won by 8 wickets

Haryana Flag

Haryana

348 & 200
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:146) 403 & 141/8

Match drawn

Gujarat Flag

Gujarat

520
Delhi Flag

Delhi

(f/o) 233 & 252

Gujarat won by an innings and 35 runs

Karnataka Flag

Karnataka

347
Railways Flag

Railways

(f/o) 134 & 162

Karnataka won by an innings and 51 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

362 & 317/7d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:399) 281 & 85/1

Match drawn

Orissa Flag

Orissa

251 & 73
Punjab Flag

Punjab

(T:70) 255/9d & 70/2

Punjab won by 8 wickets

Thu, 17 Nov
Rajasthan Flag

Rajasthan

521/8d & 21/4
Railways Flag

Railways

525/8d

Match drawn

Saurashtra Flag

Saurashtra

542
Punjab Flag

Punjab

(f/o) 278 & 120

Saurashtra won by an innings and 144 runs

Haryana Flag

Haryana

390 & 195
Baroda Flag

Baroda

(T:372) 214 & 228/7

Match drawn

Delhi Flag

Delhi

212 & 311
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:218) 306 & 129/3

Match drawn

Tue, 29 Nov
Karnataka Flag

Karnataka

503/7d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(f/o) 260 & 112/4

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

529/8d
Orissa Flag

Orissa

(f/o) 93 & 226

Mumbai won by an innings and 210 runs

Punjab Flag

Punjab

366 & 242/9d
Railways Flag

Railways

(T:336) 273 & 129/3

Match drawn

Haryana Flag

Haryana

358 & 169
Bengal Flag

Bengal

(T:189) 339 & 128/5

Match drawn

Baroda Flag

Baroda

318 & 144
Delhi Flag

Delhi

(T:48) 415 & 48/0

Delhi won by 10 wickets

Gujarat Flag

Gujarat

130 & 272
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:198) 205 & 198/5

M. Pradesh won by 5 wickets

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

492
Rajasthan Flag

Rajasthan

(f/o) 274 & 349/2

Match drawn

Tue, 06 Dec
Delhi Flag

Delhi

158 & 296
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:299) 156 & 300/8

M. Pradesh won by 2 wickets

Baroda Flag

Baroda

203 & 330
Gujarat Flag

Gujarat

(T:365) 169 & 123

Baroda won by 241 runs

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:32) 391 & 34/0
Bengal Flag

Bengal

(f/o) 176 & 246

Tamil Nadu won by 10 wickets

Karnataka Flag

Karnataka

278 & 277/7d
Orissa Flag

Orissa

(T:301) 255 & 161

Karnataka won by 139 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

580/9d
Mumbai Flag

Mumbai

(f/o) 360 & 276/4

Match drawn

Railways Flag

Railways

374
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(f/o) 79 & 201

Railways won by an innings and 94 runs

Tue, 13 Dec
Rajasthan Flag

Rajasthan

396 & 241/4d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:373) 265 & 143

Rajasthan won by 229 runs

Punjab Flag

Punjab

357 & 274/8d
Karnataka Flag

Karnataka

(T:351) 281 & 157/1

Match drawn

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

487
Haryana Flag

Haryana

(f/o) 126 & 346/7

Match drawn

Wed, 21 Dec
Karnataka Flag

Karnataka

314 & 561/5
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

419

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

226 & 330
Mumbai Flag

Mumbai

(T:127) 430 & 132/1

Mumbai won by 9 wickets

Saurashtra Flag

Saurashtra

175 & 152
Railways Flag

Railways

(T:247) 81 & 149

Saurashtra won by 97 runs

Baroda Flag

Baroda

284 & 139
Bengal Flag

Bengal

(T:34) 390 & 36/1

Bengal won by 9 wickets

Haryana Flag

Haryana

207 & 321/5d
Gujarat Flag

Gujarat

(T:301) 228 & 160

Haryana won by 140 runs

Rajasthan Flag

Rajasthan

423
Orissa Flag

Orissa

(f/o) 134 & 233

Rajasthan won by an innings and 56 runs

Mon, 02 Jan
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:155) 421 & 25/0
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(f/o) 144 & 431/2d

Match drawn (Rajasthan won on 1st innings)

Karnataka Flag

Karnataka

151 & 262
Haryana Flag

Haryana

(T:142) 272 & 144/4

Haryana won by 6 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

192 & 474/3d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:233) 434 & 113/1

Match drawn (Mumbai won on 1st innings)

Maharashtra Flag

Maharashtra

232 & 322/4d
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:140) 415 & 45/1

Match drawn (Tamil Nadu won on 1st innings)

Tue, 10 Jan
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

359 & 331/8d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:534) 157 & 88/3

Match drawn (Tamil Nadu won on 1st innings)

Rajasthan Flag

Rajasthan

89 & 192
Haryana Flag

Haryana

(T:185) 97 & 120

Rajasthan won by 64 runs

Thu, 19 Jan
Rajasthan Flag

Rajasthan

621 & 204/5d
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:531) 295 & 8/2

Match drawn (Rajasthan won on 1st innings)