result
Elite, Group B, Indore, Feb 20 2021, Vijay Hazare Trophy
(18.4/50 ov, target 423)98
Jharkhand won by 324 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Jharkhand
10 (14)
Ishan Kishan0 (0)
Utkarsh Singh0 (0)
113 (98)
Ishan Kishan0 (0)
K Kushagra0 (0)
117 (54)
Virat Singh0 (0)
Ishan Kishan0 (0)
54 (54)
Virat Singh0 (0)
Sumit Kumar0 (0)
117 (67)
Sumit Kumar0 (0)
AS Roy0 (0)
3 (6)
AS Roy0 (0)
Rajandeep Singh0 (0)
1 (1)
AS Roy0 (0)
Bal Krishna0 (0)
5 (3)
S Nadeem0 (0)
Bal Krishna0 (0)
1 (2)
R Shukla0 (0)
Bal Krishna0 (0)
1* (1)
VR Aaron0 (0)
Bal Krishna0 (0)
Team Image
Madhya Pradesh
10 (9)
PM Datey0 (0)
AO Bhandari0 (0)
3 (4)
SS Sharma0 (0)
AO Bhandari0 (0)
8 (14)
RM Patidar0 (0)
AO Bhandari0 (0)
0 (2)
AR Shrivastava0 (0)
AO Bhandari0 (0)
0 (1)
PM Sahani0 (0)
AO Bhandari0 (0)
54 (36)
VR Iyer0 (0)
AO Bhandari0 (0)
15 (25)
SS Jain0 (0)
AO Bhandari0 (0)
8 (12)
Ankit Sharma0 (0)
AO Bhandari0 (0)
0 (6)
IC Pandey0 (0)
AO Bhandari0 (0)
0 (3)
IC Pandey0 (0)
Gaurav Yadav0 (0)