result
Tier 2, Savar, Oct 8 - 11 2016, National Cricket League
Match drawn
player of the match
Junaid Siddique
Rajshahi Division
Partnerships
First innings
Rangpur Division
24 (44)
Saymon Ahmed0 (0)
Jahid Javed0 (0)
0 (6)
Mahmudul Hasan0 (4)
Saymon Ahmed0 (2)
7 (30)
Naeem Islam6 (11)
Mahmudul Hasan1 (19)
8 (7)
Ariful Haque8 (4)
Mahmudul Hasan0 (3)
53 (83)
Ariful Haque31 (45)
Tanbir Hayder19 (38)
80 (152)
Sohrawordi Shuvo46 (82)
Tanbir Hayder34 (70)
24 (79)
Sohrawordi Shuvo7 (34)
Saddam Hossain Shawon17 (45)
0 (2)
Sajedul Islam0 (1)
Saddam Hossain Shawon0 (1)
11 (35)
Sajedul Islam0 (0)
Mohammad Saddam0 (0)
27 (28)
Sajedul Islam18 (18)
Subashis Roy9 (10)
Team Image
Rajshahi Division
22 (52)
Mizanur Rahman12 (26)
Najmul Hossain Shanto10 (26)
24* (45)
Junaid Siddique16 (20)
Mizanur Rahman7 (25)
6 (10)
Farhad Hossain2 (6)
Mizanur Rahman4 (4)
22 (48)
Jahurul Islam10 (21)
Farhad Hossain12 (27)
8 (21)
Farhad Hossain4 (10)
Hamidul Islam4 (11)
8 (28)
Farhad Reza7 (14)
Hamidul Islam1 (14)
8 (6)
Farhad Reza4 (2)
Sunzamul Islam4 (4)
120 (186)
Junaid Siddique77 (101)
Sunzamul Islam36 (85)
38 (88)
Junaid Siddique16 (35)
Myshukur Rahaman22 (53)
9 (5)
Junaid Siddique0 (0)
Muktar Ali0 (1)
2 (5)
Junaid Siddique2 (4)
Mamun Hossain0 (1)
Second innings
Rangpur Division
135 (279)
Saymon Ahmed0 (0)
Jahid Javed0 (0)
8 (15)
Mahmudul Hasan0 (0)
Jahid Javed0 (0)
19 (56)
Naeem Islam0 (0)
Jahid Javed0 (0)
26 (41)
Naeem Islam7 (15)
Ariful Haque17 (26)
1 (13)
Ariful Haque0 (6)
Tanbir Hayder1 (7)
14 (23)
Sohrawordi Shuvo2 (9)
Tanbir Hayder12 (14)
27 (32)
Sajedul Islam22 (26)
Tanbir Hayder4 (6)
2* (16)
Tanbir Hayder2 (5)
Saddam Hossain Shawon0 (11)