result
Central Zone, Indore, Feb 20 2013, Vijay Hazare Trophy
(47.1/50 ov, target 264)195
M. Pradesh won by 68 runs
Partnerships
First innings
Team Image
Madhya Pradesh
13 (14)
Jalaj S Saxena0 (0)
Anand Singh0 (0)
24 (37)
Jatin S Saxena0 (0)
Jalaj S Saxena0 (0)
136 (153)
Jatin S Saxena0 (0)
NV Ojha0 (0)
31 (28)
NV Ojha0 (0)
Harpreet Singh0 (0)
39 (40)
UA Birla0 (0)
Harpreet Singh0 (0)
7 (8)
M Ali0 (0)
Harpreet Singh0 (0)
2 (3)
M Ali0 (0)
Rameez Khan0 (0)
2 (4)
Jai P Yadav0 (0)
M Ali0 (0)
9* (13)
Jai P Yadav0 (0)
Anand Rajan0 (0)
Team Image
Vidarbha
13 (39)
FY Fazal0 (0)
AV Kolhar0 (0)
30 (55)
UR Patel0 (0)
AV Kolhar0 (0)
48 (53)
HK Badani0 (0)
AV Kolhar0 (0)
27 (34)
SU Shrivastava0 (0)
AV Kolhar0 (0)
56 (63)
SU Shrivastava0 (0)
AV Wadkar0 (0)
6 (5)
SU Shrivastava0 (0)
SB Wagh0 (0)
5 (16)
SB Wagh0 (0)
SS Ruikar0 (0)
1 (4)
SB Wagh0 (0)
AG Jungade0 (0)
5 (6)
SB Wagh0 (0)
MK Joshi0 (0)
4 (8)
MK Joshi0 (0)
SS Neral0 (0)