Sri Lanka tour of India 2009/10
Gambhir sees India through