Thu, 06 Oct
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

87 & 185
Mumbai Flag

Mumbai

(T:97) 176 & 97/8

Mumbai won by 2 wickets

Tripura Flag

Tripura

118 & 149
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:13) 255 & 13/1

Chhattisgarh won by 9 wickets

Railways Flag

Railways

331 & 245/7d
Punjab Flag

Punjab

(T:362) 215 & 170/3

Match drawn

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

465
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(f/o) 176 & 225

M. Pradesh won by an innings and 64 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

430
Rajasthan Flag

Rajasthan

(f/o) 105 & 30/4

Match drawn

Assam Flag

Assam

193 & 313
Delhi Flag

Delhi

589/8d

Delhi won by an innings and 83 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

210 & 188
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:93) 306 & 93/4

Jharkhand won by 6 wickets

Goa Flag

Goa

164 & 258
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:35) 388 & 35/1

Hyderabad won by 9 wickets

Services Flag

Services

197 & 329/6d
Haryana Flag

Haryana

(T:279) 248 & 136/1

Match drawn

Kerala Flag

Kerala

304
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(f/o) 121 & 91/4

Match drawn

Thu, 13 Oct
Kerala Flag

Kerala

248 & 115
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:103) 261 & 103/4

H. Pradesh won by 6 wickets

Tripura Flag

Tripura

275 & 340/3d
Services Flag

Services

(T:383) 233 & 163

Tripura won by 219 runs

Baroda Flag

Baroda

305 & 383/5d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:366) 323 & 224/5

Match drawn

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

227 & 261
Goa Flag

Goa

(T:412) 77 & 295

J + K won by 116 runs

Punjab Flag

Punjab

378 & 175/9d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:307) 247 & 180

Punjab won by 126 runs

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

394
Andhra Flag

Andhra

(f/o) 199 & 282/8

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

466 & 274/6d
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:331) 410 & 70/0

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

121 & 452/8d
Railways Flag

Railways

(T:401) 173 & 226

Tamil Nadu won by 174 runs

Odisha Flag

Odisha

228 & 169
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:212) 186 & 179

Odisha won by 32 runs

Karnataka Flag

Karnataka

577/6d & 162/3
Jharkhand Flag

Jharkhand

374

Match drawn

Assam Flag

Assam

195 & 69
Rajasthan Flag

Rajasthan

272

Rajasthan won by an innings and 8 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

191 & 224
Haryana Flag

Haryana

(T:85) 331 & 85/2

Haryana won by 8 wickets

Thu, 20 Oct
Vidarbha Flag

Vidarbha

416
Assam Flag

Assam

(f/o) 227 & 73/2

Match drawn

Jharkhand Flag

Jharkhand

209 & 277
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:280) 207 & 237

Jharkhand won by 42 runs

Kerala Flag

Kerala

517/9d
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(f/o) 281 & 220/3

Match drawn

Haryana Flag

Haryana

178 & 289
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:279) 189 & 117

Haryana won by 161 runs

Tripura Flag

Tripura

549
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(f/o) 311 & 349/5

Match drawn

Goa Flag

Goa

606/6d
Services Flag

Services

(f/o) 279 & 188/4

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

404 & 226
Punjab Flag

Punjab

(T:360) 271 & 244

Bengal won by 115 runs

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

334 & 111
Andhra Flag

Andhra

(T:191) 255 & 194/6

Andhra won by 4 wickets

Gujarat Flag

Gujarat

187 & 437/7d
Railways Flag

Railways

(T:501) 124 & 206

Gujarat won by 294 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

524 & 114/1d
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

480

Match drawn

Saurashtra Flag

Saurashtra

657/8d
Maharashtra Flag

Maharashtra

(f/o) 182 & 345/8

Match drawn

Delhi Flag

Delhi

90 & 164
Karnataka Flag

Karnataka

414

Karnataka won by an innings and 160 runs

Thu, 27 Oct
Odisha Flag

Odisha

237 & 274/8
Delhi Flag

Delhi

495/8d

Match drawn

Maharashtra Flag

Maharashtra

461 & 145
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:277) 330 & 4/0

Match drawn

Assam Flag

Assam

325 & 264
Karnataka Flag

Karnataka

(T:20) 570/9d & 21/0

Karnataka won by 10 wickets

Vidarbha Flag

Vidarbha

105 & 444
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:188) 362/8d & 75/4

Match drawn

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

36 & 301
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:212) 126 & 200/6

Match drawn

Andhra Flag

Andhra

253 & 220
Haryana Flag

Haryana

(T:371) 103 & 293

Andhra won by 77 runs

Tripura Flag

Tripura

283 & 328/9d
Goa Flag

Goa

(T:343) 269 & 328/8

Match drawn

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

555/7d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(f/o) 273 & 222/5

Match drawn

Kerala Flag

Kerala

207 & 307/2d
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:328) 187 & 249/6

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

205 & 214
Railways Flag

Railways

(T:315) 105 & 271

Bengal won by 43 runs

Gujarat Flag

Gujarat

347 & 201
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:308) 241 & 175

Gujarat won by 132 runs

Sat, 05 Nov
Haryana Flag

Haryana

303 & 315/3
Kerala Flag

Kerala

404/9d

Match drawn

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

335 & 95
Punjab Flag

Punjab

(T:112) 319 & 112/3

Punjab won by 7 wickets

Bengal Flag

Bengal

Gujarat Flag

Gujarat

Match abandoned without a ball bowled

Saurashtra Flag

Saurashtra

153 & 81
Assam Flag

Assam

(T:64) 171 & 66/1

Assam won by 9 wickets

Rajasthan Flag

Rajasthan

323
Odisha Flag

Odisha

(f/o) 172 & 508/6d

Match drawn

Jharkhand Flag

Jharkhand

493
Delhi Flag

Delhi

(f/o) 334 & 480/6

Match drawn

Karnataka Flag

Karnataka

267 & 209
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:301) 176 & 111

Karnataka won by 189 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

Tripura Flag

Tripura

Match abandoned without a ball bowled

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

162 & 417
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:210) 370 & 210/5

H. Pradesh won by 5 wickets

Mumbai Flag

Mumbai

(T:24) 345 & 24/0
Railways Flag

Railways

(f/o) 160 & 208

Mumbai won by 10 wickets

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

198 & 162
Goa Flag

Goa

(T:91) 270 & 94/2

Goa won by 8 wickets

Baroda Flag

Baroda

93 & 200
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

337

Tamil Nadu won by an innings and 44 runs

Sun, 13 Nov
Haryana Flag

Haryana

502
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(f/o) 262 & 249/3

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

233 & 286
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:295) 225 & 173

Mumbai won by 121 runs

Tripura Flag

Tripura

171 & 315
Andhra Flag

Andhra

524/6d

Andhra won by an innings and 38 runs

Baroda Flag

Baroda

183 & 239
Railways Flag

Railways

(T:113) 310 & 113/3

Railways won by 7 wickets

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

238 & 311/9d
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:236) 314 & 139/7

Match drawn

Gujarat Flag

Gujarat

302 & 324/6d
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:375) 252 & 176/5

Match drawn

Saurashtra Flag

Saurashtra

277 & 144
Jharkhand Flag

Jharkhand

467

Jharkhand won by an innings and 46 runs

Vidarbha Flag

Vidarbha

59 & 270
Maharashtra Flag

Maharashtra

332

Maharashtra won by an innings and 3 runs

Karnataka Flag

Karnataka

374 & 298/6d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:525) 148 & 131

Karnataka won by 393 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:20) 580/9d & 20/0
Services Flag

Services

(f/o) 360 & 239

Hyderabad won by 10 wickets

Kerala Flag

Kerala

342 & 268/8d
Goa Flag

Goa

(T:325) 286 & 279/5

Match drawn

Mon, 21 Nov
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

351 & 122
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:286) 188 & 241

Hyderabad won by 44 runs

Kerala Flag

Kerala

219 & 302/6d
Andhra Flag

Andhra

(T:296) 226 & 193/4

Match drawn

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

315 & 318/4d
Tripura Flag

Tripura

(T:337) 297 & 168/8

Match drawn

Baroda Flag

Baroda

97 & 133
Bengal Flag

Bengal

(T:155) 76 & 133

Baroda won by 21 runs

Services Flag

Services

401 & 295/9d
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:401) 296 & 145/2

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

284 & 375/5d
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:306) 354 & 103/1

Match drawn

Railways Flag

Railways

371 & 150/1
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

510/8d

Match drawn

Saurashtra Flag

Saurashtra

301 & 189
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:144) 347 & 146/2

Vidarbha won by 8 wickets

Karnataka Flag

Karnataka

179 & 393
Odisha Flag

Odisha

(T:231) 342 & 63/0

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

238 & 221
Delhi Flag

Delhi

(T:153) 307 & 156/8

Delhi won by 2 wickets

Maharashtra Flag

Maharashtra

542
Assam Flag

Assam

(f/o) 256 & 234

Maharashtra won by an innings and 52 runs

Tue, 29 Nov
Odisha Flag

Odisha

319
Maharashtra Flag

Maharashtra

(f/o) 94 & 107

Odisha won by an innings and 118 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:110) 316 & 111/5
Assam Flag

Assam

(f/o) 126 & 299

Jharkhand won by 5 wickets

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

328 & 244/2d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:404) 169 & 117

Hyderabad won by 286 runs

Tripura Flag

Tripura

213 & 162
Kerala Flag

Kerala

(T:183) 193 & 183/3

Kerala won by 7 wickets

Goa Flag

Goa

115 & 276
Andhra Flag

Andhra

(T:233) 159 & 198

Goa won by 34 runs

Bengal Flag

Bengal

99 & 437
Mumbai Flag

Mumbai

(T:308) 229 & 203/6

Match drawn

Services Flag

Services

225 & 340/7d
Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

(T:285) 281 & 266

Services won by 18 runs

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

217 & 293
Baroda Flag

Baroda

(T:347) 164 & 114

M. Pradesh won by 232 runs

Haryana Flag

Haryana

(T:264) 402 & 162/3
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(f/o) 233 & 432/5d

Match drawn

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

259 & 330
Railways Flag

Railways

(T:376) 214 & 155

UP won by 220 runs

Karnataka Flag

Karnataka

200 & 216
Saurashtra Flag

Saurashtra

(T:58) 359 & 58/6

Saurashtra won by 4 wickets

Wed, 07 Dec
Saurashtra Flag

Saurashtra

92 & 420
Delhi Flag

Delhi

(T:276) 237 & 271

Saurashtra won by 4 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

163 & 218
Karnataka Flag

Karnataka

(T:37) 345 & 39/0

Karnataka won by 10 wickets

Rajasthan Flag

Rajasthan

140 & 163
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:188) 116 & 191/4

Vidarbha won by 6 wickets

Andhra Flag

Andhra

190 & 171/6d
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:219) 143 & 56/5

Match drawn

Goa Flag

Goa

380 & 286
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(T:139) 528 & 139/3

H. Pradesh won by 7 wickets

Chhattisgarh Flag

Chhattisgarh

370 & 264/3d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:393) 242 & 243/7

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

468
Mumbai Flag

Mumbai

(f/o) 185 & 227/4

Match drawn

Haryana Flag

Haryana

231 & 261/9d
Tripura Flag

Tripura

(T:315) 178 & 195

Haryana won by 119 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

481 & 417/3d
Baroda Flag

Baroda

458

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

475/9d & 261/2
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

370

Match drawn

Thu, 15 Dec
Odisha Flag

Odisha

152 & 103
Jharkhand Flag

Jharkhand

348

Jharkhand won by an innings and 93 runs

Fri, 23 Dec
Karnataka Flag

Karnataka

88 & 150
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:87) 152 & 87/3

Tamil Nadu won by 7 wickets

Gujarat Flag

Gujarat

263 & 641
Odisha Flag

Odisha

(T:706) 199 & 81/1

Match drawn (Gujarat won on 1st innings)

Haryana Flag

Haryana

258 & 262
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:176) 345 & 178/5

Jharkhand won by 5 wickets

Mumbai Flag

Mumbai

294 & 217
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:232) 280 & 201

Mumbai won by 30 runs

Sun, 01 Jan
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

305 & 356/6d
Mumbai Flag

Mumbai

(T:251) 411 & 251/4

Mumbai won by 6 wickets

Gujarat Flag

Gujarat

390 & 252
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:235) 408 & 111

Gujarat won by 123 runs

Tue, 10 Jan
Mumbai Flag

Mumbai

228 & 411
Gujarat Flag

Gujarat

(T:312) 328 & 313/5

Gujarat won by 5 wickets