result
Group C, Chennai, Oct 6 - 10 2017, Ranji Trophy
176 & 350/6d
(41.4 ov, target 218)309 & 198/7
Match drawn
player of the match
Partnerships
First innings
Team Image
Tamil Nadu
15 (41)
M Vijay0 (0)
A Mukund0 (0)
0 (2)
A Mukund0 (0)
KM Gandhi0 (0)
26 (58)
KM Gandhi0 (0)
B Indrajith0 (0)
32 (76)
KM Gandhi0 (0)
B Aparajith0 (0)
15 (28)
R Ashwin0 (0)
B Aparajith0 (0)
23 (74)
B Aparajith0 (0)
Washington Sundar0 (0)
1 (7)
B Aparajith0 (0)
N Jagadeesan0 (0)
2 (11)
L Vignesh0 (0)
B Aparajith0 (0)
26 (116)
B Aparajith0 (0)
RS Shah0 (0)
36 (97)
RS Shah0 (0)
K Vignesh0 (0)
Team Image
Andhra
8 (28)
DB Prasanth0 (0)
KS Bharat0 (0)
4 (14)
GH Vihari0 (0)
KS Bharat0 (0)
28 (68)
KS Bharat0 (0)
RK Bhui0 (0)
17 (29)
Y Venugopal Rao0 (0)
KS Bharat0 (0)
7 (12)
B Sumanth0 (0)
KS Bharat0 (0)
116* (0)
B Sumanth0 (0)
K Ashwin Hebbar0 (0)
2 (0)
K Ashwin Hebbar0 (0)
Shoaib Md Khan0 (0)
11 (32)
BA Bhatt0 (0)
Shoaib Md Khan0 (0)
90 (241)
B Sumanth0 (0)
Shoaib Md Khan0 (0)
19 (42)
B Sumanth0 (0)
B Ayyappa0 (0)
7 (16)
B Sumanth0 (0)
Y Prithvi Raj0 (0)
Second innings
Team Image
Tamil Nadu
19* (0)
M Vijay0 (0)
A Mukund0 (0)
20 (0)
A Mukund0 (0)
KM Gandhi0 (0)
40 (105)
A Mukund0 (0)
B Indrajith0 (0)
113 (240)
A Mukund0 (0)
B Aparajith0 (0)
28 (39)
R Ashwin0 (0)
B Aparajith0 (0)
33 (38)
B Aparajith0 (0)
Washington Sundar0 (0)
72 (74)
M Vijay0 (0)
B Aparajith0 (0)
25* (14)
B Aparajith0 (0)
N Jagadeesan0 (0)
Team Image
Andhra
85 (139)
DB Prasanth0 (0)
KS Bharat0 (0)
29 (39)
KS Bharat0 (0)
RK Bhui0 (0)
47 (38)
B Sumanth0 (0)
RK Bhui0 (0)
24 (17)
B Sumanth0 (0)
K Ashwin Hebbar0 (0)
2 (4)
B Sumanth0 (0)
GH Vihari0 (0)
2 (5)
GH Vihari0 (0)
B Ayyappa0 (0)
9 (6)
BA Bhatt0 (0)
GH Vihari0 (0)
0* (2)
BA Bhatt0 (0)
Shoaib Md Khan0 (0)