ஆட்டங்கள் (6)
WC Warm-up (2)
Asian Games (M) (1)
IND v ஆஸி (3)
நிரல்கள்
முடிவுகள்
இந்தியா Flag

இந்தியா

202/4
NEP Flag

NEP

(20 ov, T:203) 179/9

இந்தியா 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

இந்தியா Flag

இந்தியா

நெதர்லாந்து Flag

நெதர்லாந்து

ஒரு பந்தும் வீசப்படாமல் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது

இந்தியா Flag

இந்தியா

TBA

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

ஆஸி Flag

ஆஸி

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

ஆப்கன் Flag

ஆப்கன்

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

பாகிஸ்தான் Flag

பாகிஸ்தான்

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

வங்கம் Flag

வங்கம்

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

நியூசிலாந்து Flag

நியூசிலாந்து

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

இங்கிலாந்து Flag

இங்கிலாந்து

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை

இந்தியா Flag

இந்தியா

SL Flag

SL

ஆட்டம் இன்னும் தொடங்கவில்லை