मैच (9)
ज़िम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज़ (1)
बीबीएल (1)
आईएलटी20 (2)
बीपीएल 2023 (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (1)
सुपर स्मैश (1)
एसए20 (1)
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

217 & 203
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:168) 253 & 168/9

वेस्टइंडीज़ की 1 विकेट से जीत

Fri, 20 Aug
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

302/9d & 176/6d
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:329) 150 & 219

पाकिस्तान की 109 रन से जीत

Wed, 25 Aug
भारत Flag

भारत

78 & 278
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

432

इंग्लैंड की पारी और 76 रन से जीत

Sun, 21 Nov
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

386 & 191/4d
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:348) 230 & 160

श्रीलंका की 187 रन से जीत

Fri, 26 Nov
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

330 & 157
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:202) 286 & 203/2

पाकिस्तान की 8 विकेट से जीत

Mon, 29 Nov
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

204 & 345/9d
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:297) 253 & 132

श्रीलंका की 164 रन से जीत

Sat, 04 Dec
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

300/4d
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

(f/o) 87 & 205

पाकिस्तान की पारी और 8 रन से जीत

Wed, 08 Dec
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

147 & 297
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

(T:20) 425 & 20/1

ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट से जीत

Thu, 16 Dec
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

473/9d & 230/9d
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:468) 236 & 192

ऑस्ट्रेलिया की 275 रन से जीत

Sat, 25 Dec
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

185 & 68
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

267

ऑस्ट्रेलिया की पारी और 14 रन से जीत

Fri, 31 Dec
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

328 & 169
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

(T:40) 458 & 42/2

बांग्लादेश की 8 विकेट से जीत

Mon, 03 Jan
भारत Flag

भारत

202 & 266
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

(T:240) 229 & 243/3

साउथ अफ़्रीका की 7 विकेट से जीत

Tue, 04 Jan
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

416/8d & 265/6d
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:388) 294 & 270/9

मैच ड्रॉ

Sat, 08 Jan
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

521/6d
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

(f/o) 126 & 278

न्यूज़ीलैंड की पारी और 117 रन से जीत

Tue, 11 Jan
भारत Flag

भारत

223 & 198
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

(T:212) 210 & 212/3

साउथ अफ़्रीका की 7 विकेट से जीत

Fri, 14 Jan
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

303 & 155
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:271) 188 & 124

ऑस्ट्रेलिया की 146 रन से जीत

Wed, 16 Feb
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

95 & 111
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

482

न्यूज़ीलैंड की पारी और 276 रन से जीत

Thu, 24 Feb
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

364 & 354/9d
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

(T:426) 293 & 227

साउथ अफ़्रीका की 198 रन से जीत

Fri, 04 Mar
भारत Flag

भारत

574/8d
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

(f/o) 174 & 178

भारत की पारी और 222 रन से जीत

Sat, 12 Mar
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

556/9d & 97/2d
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:506) 148 & 443/7

मैच ड्रॉ

Mon, 21 Mar
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

391 & 227/3d
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:351) 268 & 235

ऑस्ट्रेलिया की 115 रन से जीत

Thu, 24 Mar
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

204 & 120
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:28) 297 & 28/0

वेस्टइंडीज़ की 10 विकेट से जीत

Thu, 31 Mar
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

367 & 204
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

(T:274) 298 & 53

साउथ अफ़्रीका की 220 रन से जीत

Fri, 08 Apr
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

453 & 176/6d
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

(T:413) 217 & 80

साउथ अफ़्रीका की 332 रन से जीत

Mon, 23 May
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

365 & 169
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

(T:29) 506 & 29/0

श्रीलंका की 10 विकेट से जीत

Thu, 02 Jun
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

132 & 285
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:277) 141 & 279/5

इंग्लैंड की 5 विकेट से जीत

Fri, 10 Jun
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

553 & 284
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:299) 539 & 299/5

इंग्लैंड की 5 विकेट से जीत

Thu, 16 Jun
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

103 & 245
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:84) 265 & 88/3

वेस्टइंडीज़ की 7 विकेट से जीत

Thu, 23 Jun
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

329 & 326
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:296) 360 & 296/3

इंग्लैंड की 7 विकेट से जीत

Fri, 24 Jun
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

234 & 186
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:13) 408 & 13/0

वेस्टइंडीज़ की 10 विकेट से जीत

Wed, 29 Jun
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

212 & 113
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

(T:5) 321 & 10/0

ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेट से जीत

Fri, 01 Jul
भारत Flag

भारत

416 & 245
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:378) 284 & 378/3

इंग्लैंड की 7 विकेट से जीत

Fri, 08 Jul
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

364 & 151
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

554

श्रीलंका की पारी और 39 रन से जीत

Sat, 16 Jul
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

222 & 337
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:342) 218 & 344/6

पाकिस्तान की 4 विकेट से जीत

Sun, 24 Jul
श्रीलंका Flag

श्रीलंका

378 & 360/8d
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:508) 231 & 261

श्रीलंका की 246 रन से जीत

Wed, 17 Aug
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

165 & 149
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

326

साउथ अफ़्रीका की पारी और 12 रन से जीत

Thu, 25 Aug
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

151 & 179
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

415/9d

इंग्लैंड की पारी और 85 रन से जीत

Thu, 08 Sep
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

118 & 169
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:130) 158 & 130/1

इंग्लैंड की 9 विकेट से जीत

Wed, 30 Nov
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

598/4d & 182/2d
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:498) 283 & 333

ऑस्ट्रेलिया की 164 रन से जीत

Thu, 01 Dec
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

657 & 264/7d
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:343) 579 & 268

इंग्लैंड की 74 रन से जीत

Thu, 08 Dec
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

511/7d & 199/6d
वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

(T:497) 214 & 77

ऑस्ट्रेलिया की 419 रन से जीत

Fri, 09 Dec
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

281 & 275
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:355) 202 & 328

इंग्लैंड की 26 रन से जीत

Wed, 14 Dec
भारत Flag

भारत

404 & 258/2d
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

(T:513) 150 & 324

भारत की 188 रन से जीत

Sat, 17 Dec
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

152 & 99
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

(T:34) 218 & 35/4

ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट से जीत

पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

304 & 216
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

(T:167) 354 & 170/2

इंग्लैंड की 8 विकेट से जीत

Thu, 22 Dec
बांग्लादेश Flag

बांग्लादेश

227 & 231
भारत Flag

भारत

(T:145) 314 & 145/7

भारत की 3 विकेट से जीत

Mon, 26 Dec
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

189 & 204
ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

575/8d

ऑस्ट्रेलिया की पारी और 182 रन से जीत

Mon, 02 Jan
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

449 & 277/5d
पाकिस्तान Flag

पाकिस्तान

(T:319) 408 & 304/9

मैच ड्रॉ

Tue, 28 Feb
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

मैच शुरू होना बाक़ी

Wed, 08 Mar
साउथ अफ़्रीका Flag

साउथ अफ़्रीका

वेस्टइंडीज़ Flag

वेस्टइंडीज़

मैच शुरू होना बाक़ी

न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

श्रीलंका Flag

श्रीलंका

मैच शुरू होना बाक़ी

Thu, 16 Mar
न्यूज़ीलैंड Flag

न्यूज़ीलैंड

श्रीलंका Flag

श्रीलंका

मैच शुरू होना बाक़ी

Fri, 16 Jun
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

मैच शुरू होना बाक़ी

Wed, 28 Jun
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

मैच शुरू होना बाक़ी

Thu, 06 Jul
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

मैच शुरू होना बाक़ी

Wed, 19 Jul
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

मैच शुरू होना बाक़ी

Thu, 27 Jul
इंग्लैंड Flag

इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया Flag

ऑस्ट्रेलिया

मैच शुरू होना बाक़ी