Sun, 07 Dec
Karnataka Flag

Karnataka

290 & 351/5d
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:368) 274 & 82

Karnataka won by 285 runs

Gujarat Flag

Gujarat

340 & 266/7d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:412) 195 & 271/8

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

236 & 254
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:237) 254 & 237/6

J + K won by 4 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

181 & 310
Railways Flag

Railways

(T:212) 280 & 43/3

Match drawn

Odisha Flag

Odisha

311 & 178/5
Maharashtra Flag

Maharashtra

371

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

273 & 330/6d
Haryana Flag

Haryana

(T:321) 283 & 200

Punjab won by 120 runs

Delhi Flag

Delhi

(T:16) 442 & 19/1
Saurashtra Flag

Saurashtra

(f/o) 217 & 240

Delhi won by 9 wickets

Services Flag

Services

226 & 224
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

479

H. Pradesh won by an innings and 29 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

522
Andhra Flag

Andhra

(f/o) 369 & 215/2

Match drawn

Tripura Flag

Tripura

135 & 155
Assam Flag

Assam

(T:16) 275 & 18/0

Assam won by 10 wickets

Sun, 14 Dec
Karnataka Flag

Karnataka

(T:71) 408 & 71/1
Bengal Flag

Bengal

(f/o) 251 & 227

Karnataka won by 9 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

296 & 63
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:180) 180 & 183/6

UP won by 4 wickets

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

254 & 286/5d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:409) 132 & 131

Tamil Nadu won by 277 runs

Haryana Flag

Haryana

136 & 176
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:208) 105 & 154

Haryana won by 53 runs

Punjab Flag

Punjab

195 & 255
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:293) 158 & 143/3

Match drawn

Odisha Flag

Odisha

225 & 248
Gujarat Flag

Gujarat

(T:102) 372 & 105/2

Gujarat won by 8 wickets

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

568/7d
Goa Flag

Goa

(f/o) 269 & 181/2

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

437/5d
Saurashtra Flag

Saurashtra

(f/o) 269 & 117/3

Match drawn

Kerala Flag

Kerala

229 & 129
Andhra Flag

Andhra

(T:218) 141 & 221/3

Andhra won by 7 wickets

Assam Flag

Assam

191 & 235/9d
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:210) 217 & 78/4

Match drawn

Sun, 21 Dec
Jharkhand Flag

Jharkhand

142 & 409/8d
Tripura Flag

Tripura

(T:190) 362 & 12/0

Match drawn

Karnataka Flag

Karnataka

247 & 174/5d
Railways Flag

Railways

(T:251) 171 & 114

Karnataka won by 136 runs

Rajasthan Flag

Rajasthan

141 & 232
Delhi Flag

Delhi

380/6d

Delhi won by an innings and 7 runs

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

206 & 161
Mumbai Flag

Mumbai

(T:98) 270 & 98/2

Mumbai won by 8 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

497 & 147/9
Baroda Flag

Baroda

426

Match drawn

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(T:181) 437 & 112/4
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(f/o) 248 & 369

Match drawn

Maharashtra Flag

Maharashtra

210 & 384
Punjab Flag

Punjab

(T:204) 391 & 205/7

Punjab won by 3 wickets

Saurashtra Flag

Saurashtra

207 & 364/5d
Gujarat Flag

Gujarat

(T:324) 248 & 130/2

Match drawn

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

270 & 249/1
Kerala Flag

Kerala

447/7d

Match drawn

Sun, 28 Dec
Services Flag

Services

306 & 285
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:254) 338 & 52/1

Match drawn

Vidarbha Flag

Vidarbha

296 & 296/4d
Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:405) 188 & 236/7

Match drawn

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

299/5d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

199/8

Match drawn

Baroda Flag

Baroda

358
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(f/o) 178 & 119/6

Match drawn

Punjab Flag

Punjab

659/7d & 15/0
Saurashtra Flag

Saurashtra

559

Match drawn

Delhi Flag

Delhi

425/6d
Gujarat Flag

Gujarat

(f/o) 150 & 166

Delhi won by an innings and 109 runs

Haryana Flag

Haryana

127 & 143
Odisha Flag

Odisha

(T:39) 232/9d & 41/3

Odisha won by 7 wickets

Goa Flag

Goa

251 & 238/9d
Tripura Flag

Tripura

(T:225) 265 & 113/1

Match drawn

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

549/4d
Assam Flag

Assam

(f/o) 218 & 198

H. Pradesh won by an innings and 133 runs

Mon, 05 Jan
Services Flag

Services

113 & 170
Assam Flag

Assam

(T:27) 257 & 27/5

Assam won by 5 wickets

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

160 & 233
Karnataka Flag

Karnataka

423/9d

Karnataka won by an innings and 30 runs

Mumbai Flag

Mumbai

404 & 311/4
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

538/7d

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:89) 433 & 93/1
Punjab Flag

Punjab

(f/o) 274 & 247

Rajasthan won by 9 wickets

Baroda Flag

Baroda

(T:33) 498 & 33/0
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(f/o) 223 & 307

Baroda won by 10 wickets

Maharashtra Flag

Maharashtra

519
Saurashtra Flag

Saurashtra

(f/o) 273 & 198

Maharashtra won by an innings and 48 runs

Vidarbha Flag

Vidarbha

240 & 165/2d
Odisha Flag

Odisha

(T:269) 137/9d & 117/6

Match drawn

Tripura Flag

Tripura

184 & 351
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:45) 491/9d & 48/1

Hyderabad won by 9 wickets

Jharkhand Flag

Jharkhand

246 & 104
Andhra Flag

Andhra

(T:47) 304 & 47/1

Andhra won by 9 wickets

Tue, 13 Jan
Assam Flag

Assam

393
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(f/o) 215 & 122

Assam won by an innings and 56 runs

Tripura Flag

Tripura

151 & 151
Andhra Flag

Andhra

310

Andhra won by an innings and 8 runs

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

303 & 277/3
Karnataka Flag

Karnataka

522

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

387 & 264/5d
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(T:337) 315 & 219/2

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

270 & 106
Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:103) 274 & 105/1

Maharashtra won by 9 wickets

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

182 & 169
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

400

Tamil Nadu won by an innings and 49 runs

Gujarat Flag

Gujarat

513/8d
Punjab Flag

Punjab

(f/o) 362 & 120/1

Match drawn

Vidarbha Flag

Vidarbha

583/9d & 116/2
Saurashtra Flag

Saurashtra

309

Match drawn

Delhi Flag

Delhi

353
Odisha Flag

Odisha

(f/o) 118 & 85

Delhi won by an innings and 150 runs

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

304 & 91/6
Jharkhand Flag

Jharkhand

232

Match drawn

Wed, 21 Jan
Tripura Flag

Tripura

179 & 295/9
Kerala Flag

Kerala

301/9d

Match drawn

Jharkhand Flag

Jharkhand

556/9d & 189/4d
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(T:291) 455 & 7/0

Match drawn

Baroda Flag

Baroda

335 & 254
Karnataka Flag

Karnataka

(T:288) 302 & 153/7

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

141 & 232
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

417

Tamil Nadu won by an innings and 44 runs

Railways Flag

Railways

234/5d & 18/0
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

114

Match drawn

Rajasthan Flag

Rajasthan

(T:39) 305 & 42/0
Odisha Flag

Odisha

(f/o) 144 & 199

Rajasthan won by 10 wickets

Maharashtra Flag

Maharashtra

330 & 366
Delhi Flag

Delhi

(T:390) 307 & 78/3

Match drawn

Vidarbha Flag

Vidarbha

236 & 307/8d
Gujarat Flag

Gujarat

(T:296) 248 & 175

Vidarbha won by 120 runs

Saurashtra Flag

Saurashtra

238 & 213
Haryana Flag

Haryana

(T:226) 226 & 163

Saurashtra won by 62 runs

Goa Flag

Goa

175 & 268
Assam Flag

Assam

(T:9) 435/8d & 12/0

Assam won by 10 wickets

Thu, 29 Jan
Kerala Flag

Kerala

(T:10) 483 & 10/1
Services Flag

Services

(f/o) 318 & 174

Kerala won by 9 wickets

Andhra Flag

Andhra

137 & 198
Assam Flag

Assam

(T:24) 312 & 25/0

Assam won by 10 wickets

Karnataka Flag

Karnataka

719/9d & 215
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:715) 220 & 42/2

Match drawn

Bengal Flag

Bengal

268 & 298/8d
Railways Flag

Railways

(T:265) 302 & 198/8

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

287 & 304/9d
Baroda Flag

Baroda

(T:408) 184 & 238

Mumbai won by 169 runs

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

371
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(f/o) 177 & 97

M. Pradesh won by an innings and 97 runs

Gujarat Flag

Gujarat

429
Maharashtra Flag

Maharashtra

(f/o) 262 & 429/3d

Match drawn

Haryana Flag

Haryana

373
Rajasthan Flag

Rajasthan

(f/o) 180 & 74

Haryana won by an innings and 119 runs

Punjab Flag

Punjab

167 & 141
Odisha Flag

Odisha

(T:126) 183 & 127/4

Odisha won by 6 wickets

Vidarbha Flag

Vidarbha

370
Delhi Flag

Delhi

(f/o) 154 & 123

Vidarbha won by an innings and 93 runs

Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:54) 385 & 55/2
Goa Flag

Goa

(f/o) 215 & 223

Jharkhand won by 8 wickets

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

535/5d
Tripura Flag

Tripura

(f/o) 346 & 239

Match drawn

Fri, 06 Feb
Andhra Flag

Andhra

548/5d
Goa Flag

Goa

(f/o) 198 & 214

Andhra won by an innings and 136 runs

Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

511
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

524/5

Match drawn

Mumbai Flag

Mumbai

436 & 223/8d
Karnataka Flag

Karnataka

(T:245) 415 & 110/1

Match drawn

Services Flag

Services

230 & 235
Jharkhand Flag

Jharkhand

(T:79) 387 & 84/1

Jharkhand won by 9 wickets

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

514/6d
Bengal Flag

Bengal

(f/o) 219 & 303/8

Match drawn

Railways Flag

Railways

345 & 189
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(T:243) 292 & 246/3

UP won by 7 wickets

Baroda Flag

Baroda

149 & 245
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(T:207) 188 & 207/3

Tamil Nadu won by 7 wickets

Maharashtra Flag

Maharashtra

(T:164) 342 & 168/4
Vidarbha Flag

Vidarbha

(f/o) 114 & 391

Maharashtra won by 6 wickets

Delhi Flag

Delhi

249 & 192
Punjab Flag

Punjab

(T:179) 263 & 88

Delhi won by 90 runs

Haryana Flag

Haryana

129 & 110
Gujarat Flag

Gujarat

(T:115) 125 & 115/1

Gujarat won by 9 wickets

Saurashtra Flag

Saurashtra

218 & 152
Odisha Flag

Odisha

(T:283) 88 & 283/8

Odisha won by 2 wickets

Mon, 16 Feb
Karnataka Flag

Karnataka

452 & 415/5d
Assam Flag

Assam

(T:683) 185 & 338/4

Match drawn (Karnataka won on 1st innings)

Mumbai Flag

Mumbai

156 & 450
Delhi Flag

Delhi

(T:441) 166 & 236

Mumbai won by 204 runs

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

403 & 266
Vidarbha Flag

Vidarbha

(T:411) 259 & 142/8

Match drawn (Tamil Nadu won on 1st innings)

Maharashtra Flag

Maharashtra

91 & 223
Andhra Flag

Andhra

(T:177) 138 & 101

Maharashtra won by 75 runs

Wed, 25 Feb
Karnataka Flag

Karnataka

202 & 286
Mumbai Flag

Mumbai

(T:445) 44 & 332

Karnataka won by 112 runs

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

549 & 119/0d
Maharashtra Flag

Maharashtra

454

Match drawn (Tamil Nadu won on 1st innings)

Sun, 08 Mar
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

134 & 411
Karnataka Flag

Karnataka

762

Karnataka won by an innings and 217 runs