result
Rajshahi, Dec 27 - 30 2007, National Cricket League
(target 322)151/9d & 292
Rajshahi Div won by 29 runs
Player Of The Match
1/45 & 6/101
saqlain-sajib