Matches (16)
UAE v WI (1)
SL v AFG (1)
SL-A v SA-A (1)
ENG v IRE (1)
Vitality Blast (8)
Charlotte Edwards (4)
Sat, 02 Jan
Gujarat Flag

Gujarat

151/6
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(19.3/20 ov, T:152) 152/5

Himachal won by 5 wickets (with 3 balls remaining)

Maharashtra Flag

Maharashtra

(12/12 ov) 109/7
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(11.2/12 ov, T:110) 113/3

UP won by 7 wickets (with 4 balls remaining)

Bengal Flag

Bengal

185/4
Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

(16.2/20 ov, T:186) 124

Bengal won by 61 runs

Punjab Flag

Punjab

130/6
Rajasthan Flag

Rajasthan

(19.4/20 ov, T:131) 133/6

Rajasthan won by 4 wickets (with 2 balls remaining)

Andhra Flag

Andhra

95/9
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(18.2/20 ov, T:96) 96/5

M. Pradesh won by 5 wickets (with 10 balls remaining)

Odisha Flag

Odisha

(17.4/18 ov) 91
Mumbai Flag

Mumbai

(15.5/18 ov, T:92) 95/4

Mumbai won by 6 wickets (with 13 balls remaining)

Karnataka Flag

Karnataka

121/9
Services Flag

Services

(19/20 ov, T:122) 122/7

Services won by 3 wickets (with 6 balls remaining)

Haryana Flag

Haryana

113
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(16/20 ov, T:114) 116/1

Tamil Nadu won by 9 wickets (with 24 balls remaining)

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

126/6
Kerala Flag

Kerala

(18.4/20 ov, T:127) 129/5

Kerala won by 5 wickets (with 8 balls remaining)

Saurashtra Flag

Saurashtra

144/6
Tripura Flag

Tripura

(17.3/20 ov, T:145) 78

Saurashtra won by 66 runs

Railways Flag

Railways

210/2
Delhi Flag

Delhi

(19.2/20 ov, T:211) 214/6

Delhi won by 4 wickets (with 4 balls remaining)

Baroda Flag

Baroda

165/8
Assam Flag

Assam

(20 ov, T:166) 116/9

Baroda won by 49 runs

Sun, 03 Jan
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

150/5
Odisha Flag

Odisha

(20 ov, T:151) 118/8

UP won by 32 runs

Karnataka Flag

Karnataka

162
Mumbai Flag

Mumbai

(20 ov, T:163) 161

Karnataka won by 1 run

Gujarat Flag

Gujarat

174/7
Vidarbha Flag

Vidarbha

(18.4/20 ov, T:175) 114

Gujarat won by 60 runs

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

151/8
Bengal Flag

Bengal

(15.5/20 ov, T:152) 82

Tamil Nadu won by 69 runs

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

105
Punjab Flag

Punjab

(14.3/20 ov, T:106) 108/2

Punjab won by 8 wickets (with 33 balls remaining)

Goa Flag

Goa

104/6
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(15.5/20 ov, T:105) 106/3

M. Pradesh won by 7 wickets (with 25 balls remaining)

Baroda Flag

Baroda

142/5
Railways Flag

Railways

(20 ov, T:143) 133/6

Baroda won by 9 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

159/8
Services Flag

Services

(18.3/20 ov, T:160) 128

Maharashtra won by 31 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

140/9
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(20 ov, T:141) 126/9

Hyderabad won by 14 runs

Kerala Flag

Kerala

129/7
Rajasthan Flag

Rajasthan

(20 ov, T:130) 111/8

Kerala won by 18 runs

Tripura Flag

Tripura

146/7
Jharkhand Flag

Jharkhand

(18.3/20 ov, T:147) 150/1

Jharkhand won by 9 wickets (with 9 balls remaining)

Delhi Flag

Delhi

236/9
Andhra Flag

Andhra

(19.2/20 ov, T:237) 125

Delhi won by 111 runs

Mon, 04 Jan
Railways Flag

Railways

122/9
Andhra Flag

Andhra

(19.4/20 ov, T:123) 115

Railways won by 7 runs

Karnataka Flag

Karnataka

160/6
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(19.1/20 ov, T:161) 161/5

UP won by 5 wickets (with 5 balls remaining)

Services Flag

Services

127/7
Mumbai Flag

Mumbai

(18.1/20 ov, T:128) 128/2

Mumbai won by 8 wickets (with 11 balls remaining)

Haryana Flag

Haryana

136/8
Vidarbha Flag

Vidarbha

(19.3/20 ov, T:137) 140/2

Vidarbha won by 8 wickets (with 3 balls remaining)

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

131/7
Gujarat Flag

Gujarat

(19.3/20 ov, T:132) 134/7

Gujarat won by 3 wickets (with 3 balls remaining)

Saurashtra Flag

Saurashtra

157/7
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(17.1/20 ov, T:158) 84

Saurashtra won by 73 runs

Goa Flag

Goa

132/7
Assam Flag

Assam

(19.3/20 ov, T:133) 133/6

Assam won by 4 wickets (with 3 balls remaining)

Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

156/6
Delhi Flag

Delhi

(19.5/20 ov, T:157) 160/6

Delhi won by 4 wickets (with 1 ball remaining)

Odisha Flag

Odisha

183/4
Maharashtra Flag

Maharashtra

(20 ov, T:184) 184/6

Maharashtra won by 4 wickets (with 0 balls remaining)

Bengal Flag

Bengal

154/6
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(20 ov, T:155) 152/3

Bengal won by 2 runs

Tripura Flag

Tripura

111
Kerala Flag

Kerala

(16.1/20 ov, T:112) 113/2

Kerala won by 8 wickets (with 23 balls remaining)

Rajasthan Flag

Rajasthan

120/9
Jharkhand Flag

Jharkhand

(19.5/20 ov, T:121) 121/2

Jharkhand won by 8 wickets (with 1 ball remaining)

Wed, 06 Jan
Baroda Flag

Baroda

154/2
Goa Flag

Goa

(15.4/20 ov, T:155) 82

Baroda won by 72 runs

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

173/8
Haryana Flag

Haryana

(20 ov, T:174) 138/7

Hyderabad won by 35 runs

Bengal Flag

Bengal

101
Gujarat Flag

Gujarat

(11.5/20 ov, T:102) 104/2

Gujarat won by 8 wickets (with 49 balls remaining)

Jharkhand Flag

Jharkhand

104/9
Punjab Flag

Punjab

(17.3/20 ov, T:105) 105/3

Punjab won by 7 wickets (with 15 balls remaining)

Assam Flag

Assam

44
Delhi Flag

Delhi

(9.1/20 ov, T:45) 50/2

Delhi won by 8 wickets (with 65 balls remaining)

Railways Flag

Railways

103
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(16.2/20 ov, T:104) 104/4

M. Pradesh won by 6 wickets (with 22 balls remaining)

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

150/8
Vidarbha Flag

Vidarbha

(18.3/20 ov, T:151) 154/3

Vidarbha won by 7 wickets (with 9 balls remaining)

Kerala Flag

Kerala

165/9
Saurashtra Flag

Saurashtra

(20 ov, T:166) 115/9

Kerala won by 50 runs

Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

119
Tripura Flag

Tripura

(18.2/20 ov, T:120) 121/6

Tripura won by 4 wickets (with 10 balls remaining)

Thu, 07 Jan
Railways Flag

Railways

165/8
Goa Flag

Goa

(20 ov, T:166) 116/9

Railways won by 49 runs

Odisha Flag

Odisha

176/4
Services Flag

Services

(19.2/20 ov, T:177) 177/6

Services won by 4 wickets (with 4 balls remaining)

Mumbai Flag

Mumbai

164/6
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(19.4/20 ov, T:165) 168/6

UP won by 4 wickets (with 2 balls remaining)

Bengal Flag

Bengal

147/5
Vidarbha Flag

Vidarbha

(19.2/20 ov, T:148) 151/6

Vidarbha won by 4 wickets (with 4 balls remaining)

Gujarat Flag

Gujarat

105
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(12.5/20 ov, T:106) 111/1

Tamil Nadu won by 9 wickets (with 43 balls remaining)

Jharkhand Flag

Jharkhand

179/4
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(20 ov, T:180) 103/7

Jharkhand won by 76 runs

Tripura Flag

Tripura

96
Punjab Flag

Punjab

(15.3/20 ov, T:97) 100/2

Punjab won by 8 wickets (with 27 balls remaining)

Saurashtra Flag

Saurashtra

140/5
Rajasthan Flag

Rajasthan

(19.3/20 ov, T:141) 115

Saurashtra won by 25 runs

Baroda Flag

Baroda

181/5
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(16.4/20 ov, T:182) 128

Baroda won by 53 runs

Andhra Flag

Andhra

117/8
Assam Flag

Assam

(19.3/20 ov, T:118) 105

Andhra won by 12 runs

Maharashtra Flag

Maharashtra

184/8
Karnataka Flag

Karnataka

(18.3/20 ov, T:185) 158

Maharashtra won by 26 runs

Haryana Flag

Haryana

122/9
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(19.2/20 ov, T:123) 123/8

Himachal won by 2 wickets (with 4 balls remaining)

Fri, 08 Jan
Odisha Flag

Odisha

102/7
Karnataka Flag

Karnataka

(17.5/20 ov, T:103) 106/4

Karnataka won by 6 wickets (with 13 balls remaining)

Maharashtra Flag

Maharashtra

155/8
Mumbai Flag

Mumbai

(16.1/20 ov, T:156) 157/2

Mumbai won by 8 wickets (with 23 balls remaining)

Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

182/6
Services Flag

Services

(20 ov, T:183) 125/9

UP won by 57 runs

Sat, 09 Jan
Saurashtra Flag

Saurashtra

128/5
Jharkhand Flag

Jharkhand

(19.3/20 ov, T:129) 132/3

Jharkhand won by 7 wickets (with 3 balls remaining)

Railways Flag

Railways

142/8
Assam Flag

Assam

(18.2/20 ov, T:143) 147/5

Assam won by 5 wickets (with 10 balls remaining)

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

139/7
Vidarbha Flag

Vidarbha

(20 ov, T:140) 142/5

Vidarbha won by 5 wickets (with 0 balls remaining)

Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

168/6
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(16.5/20 ov, T:169) 173/4

Himachal won by 6 wickets (with 19 balls remaining)

Punjab Flag

Punjab

135/7
Kerala Flag

Kerala

(19.5/20 ov, T:136) 139/5

Kerala won by 5 wickets (with 1 ball remaining)

Rajasthan Flag

Rajasthan

112/9
Tripura Flag

Tripura

(20 ov, T:113) 113/9

Tripura won by 1 wicket (with 0 balls remaining)

Andhra Flag

Andhra

91/9
Baroda Flag

Baroda

(16.5/20 ov, T:92) 93/7

Baroda won by 3 wickets (with 19 balls remaining)

Haryana Flag

Haryana

127/3
Bengal Flag

Bengal

(20 ov, T:128) 110/8

Haryana won by 17 runs

Sun, 10 Jan
Assam Flag

Assam

139/7
Madhya Pradesh Flag

Madhya Pradesh

(19.4/20 ov, T:140) 140/5

M. Pradesh won by 5 wickets (with 2 balls remaining)

Andhra Flag

Andhra

97/7
Goa Flag

Goa

(14.5/20 ov, T:98) 98/1

Goa won by 9 wickets (with 31 balls remaining)

Haryana Flag

Haryana

95
Gujarat Flag

Gujarat

(6.4/20 ov, T:96) 99/1

Gujarat won by 9 wickets (with 80 balls remaining)

Hyderabad (India) Flag

Hyderabad (India)

140/8
Tamil Nadu Flag

Tamil Nadu

(18.4/20 ov, T:141) 141/6

Tamil Nadu won by 4 wickets (with 8 balls remaining)

Saurashtra Flag

Saurashtra

167/5
Punjab Flag

Punjab

(19.2/20 ov, T:168) 148

Saurashtra won by 19 runs

Kerala Flag

Kerala

169/6
Jharkhand Flag

Jharkhand

(19/20 ov, T:170) 174/4

Jharkhand won by 6 wickets (with 6 balls remaining)

Baroda Flag

Baroda

153/6
Delhi Flag

Delhi

(19.3/20 ov, T:154) 156/5

Delhi won by 5 wickets (with 3 balls remaining)

Vidarbha Flag

Vidarbha

183/6
Himachal Pradesh Flag

Himachal Pradesh

(19.5/20 ov, T:184) 156

Vidarbha won by 27 runs

Rajasthan Flag

Rajasthan

174/5
Jammu & Kashmir Flag

Jammu & Kashmir

(20 ov, T:175) 129/7

Rajasthan won by 45 runs

Fri, 15 Jan
Vidarbha Flag

Vidarbha

162/5
Baroda Flag

Baroda

(19/20 ov, T:163) 168/4

Baroda won by 6 wickets (with 6 balls remaining)

Delhi Flag

Delhi

170/5
Gujarat Flag

Gujarat

(17.4/20 ov, T:171) 171/2

Gujarat won by 8 wickets (with 14 balls remaining)

Kerala Flag

Kerala

160/7
Mumbai Flag

Mumbai

(19.1/20 ov, T:161) 164/4

Mumbai won by 6 wickets (with 5 balls remaining)

Jharkhand Flag

Jharkhand

133/7
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(16.5/20 ov, T:134) 134/1

UP won by 9 wickets (with 19 balls remaining)

Sat, 16 Jan
Baroda Flag

Baroda

160/6
Kerala Flag

Kerala

(19.4/20 ov, T:161) 164/6

Kerala won by 4 wickets (with 2 balls remaining)

Jharkhand Flag

Jharkhand

134/7
Delhi Flag

Delhi

(18/20 ov, T:135) 138/5

Delhi won by 5 wickets (with 12 balls remaining)

Vidarbha Flag

Vidarbha

181/4
Mumbai Flag

Mumbai

(18.5/20 ov, T:182) 182/5

Mumbai won by 5 wickets (with 7 balls remaining)

Gujarat Flag

Gujarat

165/6
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(19/20 ov, T:166) 167/3

UP won by 7 wickets (with 6 balls remaining)

Mon, 18 Jan
Vidarbha Flag

Vidarbha

105
Kerala Flag

Kerala

(18.4/20 ov, T:106) 109/8

Kerala won by 2 wickets (with 8 balls remaining)

Jharkhand Flag

Jharkhand

142/6
Gujarat Flag

Gujarat

(14.1/20 ov, T:143) 146/4

Gujarat won by 6 wickets (with 35 balls remaining)

Mumbai Flag

Mumbai

151/5
Baroda Flag

Baroda

(19/20 ov, T:152) 153/9

Baroda won by 1 wicket (with 6 balls remaining)

Delhi Flag

Delhi

158/6
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

(19.4/20 ov, T:159) 159/7

UP won by 3 wickets (with 2 balls remaining)

Wed, 20 Jan
Uttar Pradesh Flag

Uttar Pradesh

163/7
Baroda Flag

Baroda

(20 ov, T:164) 125/7

UP won by 38 runs