result
Tier 1, Rajshahi, Nov 16 - 19 2019, National Cricket League
274 & 228/6d
(43.1 ov, target 249)254 & 93
Rangpur Div won by 155 runs
player of the match
Ariful Haque
Rangpur Division
Partnerships
First innings
Rangpur Division
0 (1)
Mehedi Maruf0 (0)
Jahid Javed0 (0)
11 (21)
Sohrawordi Shuvo0 (0)
Jahid Javed0 (0)
76 (138)
Naeem Islam40 (63)
Sohrawordi Shuvo34 (75)
7 (19)
Sohrawordi Shuvo2 (8)
Nasir Hossain5 (11)
111 (203)
Sohrawordi Shuvo47 (96)
Ariful Haque57 (107)
30 (46)
Sohrawordi Shuvo18 (25)
Tanbir Hayder12 (21)
18 (60)
Dhiman Ghosh9 (34)
Tanbir Hayder9 (26)
7 (15)
Alauddin Babu3 (5)
Tanbir Hayder3 (10)
14 (36)
Tanbir Hayder6 (18)
Rishad Hossain8 (18)
0 (1)
Sajedul Islam0 (1)
Rishad Hossain0 (0)
Team Image
Rajshahi Division
3 (17)
Mizanur Rahman2 (10)
Avishek Mitra1 (7)
55 (121)
Junaid Siddique37 (68)
Avishek Mitra12 (53)
133 (250)
Farhad Hossain69 (115)
Avishek Mitra54 (135)
23 (45)
Farhad Hossain6 (14)
Sabbir Rahman16 (31)
2 (5)
Sabbir Rahman0 (0)
Shakhir Hossain2 (5)
8 (25)
Muktar Ali0 (13)
Sabbir Rahman6 (12)
11 (19)
Muktar Ali5 (8)
Sunzamul Islam6 (11)
1 (4)
Muktar Ali0 (3)
Delwar Hossain1 (1)
8 (11)
Delwar Hossain8 (10)
Mohor Sheikh0 (1)
10 (21)
Delwar Hossain10 (17)
Sujon Hawlader0 (4)
Second innings
Rangpur Division
0 (1)
Mehedi Maruf0 (0)
Jahid Javed0 (0)
48 (85)
Sohrawordi Shuvo0 (0)
Jahid Javed0 (0)
11 (25)
Tanbir Hayder0 (0)
Jahid Javed0 (0)
22 (72)
Naeem Islam12 (32)
Tanbir Hayder8 (40)
40 (86)
Nasir Hossain17 (43)
Tanbir Hayder19 (43)
85 (84)
Ariful Haque48 (44)
Tanbir Hayder34 (40)
22* (13)
Tanbir Hayder4 (4)
Rishad Hossain18 (9)
Team Image
Rajshahi Division
6 (20)
Mizanur Rahman6 (12)
Avishek Mitra0 (8)
1 (9)
Avishek Mitra1 (1)
Shakhir Hossain0 (8)
2 (18)
Junaid Siddique1 (10)
Avishek Mitra1 (8)
15 (17)
Junaid Siddique2 (4)
Farhad Hossain13 (13)
6 (23)
Junaid Siddique5 (11)
Sabbir Rahman0 (12)
11 (31)
Junaid Siddique3 (14)
Muktar Ali8 (17)
1 (5)
Junaid Siddique0 (1)
Delwar Hossain1 (4)
31 (123)
Junaid Siddique23 (81)
Sujon Hawlader8 (42)
20 (13)
Sujon Hawlader19 (11)
Mohor Sheikh1 (2)